Mae’n wir! Mae’n fyw!

Ebrill 6, 2015

Pa ots nad oedd y stori’n wir? Doedd y prif offeiriaid yn poeni dim am hynny. Roedden nhw’n fodlon twyllo ac annog eraill i ddeud celwydd er mwyn lladd y stori am atgyfodiad Iesu. ‘Dywedwch fod ei ddisgyblion ef wedi dod yn y nos, a’i ladrata tra oeddech chwi’n cysgu’ (Mathew 28:13). Rhyfedd o fyd; y diwrnod cynt roedden nhw wedi galw Iesu’n dwyllwr ac wedi awgrymu y byddai ei ddisgyblion yn ceisio twyllo pawb trwy symud ei gorff o’r bedd a dweud ei fod wedi dod yn ôl yn fyw. Ond ar Sul y Pasg roedden nhw’n fwy na pharod i dwyllo am ei fod yn eu siwtio nhw a’u buddiannau. Roedden nhw’n gwybod nad oedd yna ronyn o wirionedd yn y stori am y disgyblion yn lladrata’r corf, ond doedden nhw’n poeni dim am hynny.

Mae ysbryd y prif offeiriaid yn fyw o hyd y Pasg hwn. Roedd rhywbeth od iawn ynghylch yr hyn a adroddwyd ddydd Gwener am sylwadau honedig Nicola Sturgeon, Arweinydd Plaid Genedlaethol yr Alban. Yr honiad oedd bod ‘rhywun yn deud bod rhywun arall yn deud bod Nicola Sturgeon wedi deud wrth rywun arall eto’ y byddai’n well ganddi weld David Cameron yn Brif Weinidog nag Ed Miliband. Roedd y cyfan yn debycach i hel clecs nag i newyddion. Ac fe gadarnhawyd hynny o fewn ychydig oriau wrth i bawb a enwyd yn y stori gadarnhau na ddywedodd Ms Sturgeon ddim o’r fath.

Amser a ddengys o ble tarddodd y stori, ond yr hyn sy’n wirioneddol drist yw’r ffordd yr oedd rhai pobl yn dal i fynnu bod y sylwadau ‘yn ddamniol i Ms Sturgeon’ er ei bod yn amlwg nad oedd unrhyw wirionedd i’r stori ac na ddywedodd hi’r geiriau a briodolwyd iddi. Ond pa ots am y gwir?

Gobeithio nad rhagflas a gafwyd o’r hyn y gallwn ei ddisgwyl dros y pedair wythnos nesaf hyd ddydd yr Etholiad. Gobeithio na fydd y gwleidyddion yn pedlera celwyddau. Gwyddom y bydd pobl o bob plaid yn gwneud pob math o addewidion y bydd yn anodd iawn eu cyflawni. Ond peth arall yn llwyr yw dweud pethau – yn arbennig bethau am bobl eraill – a hithau’n gwbl amlwg nad yw’r pethau hynny’n wir. Sut all pobl ymddiried mewn gwleidydd neu unrhyw un arall sy’n pedlera celwydd er mwyn hyrwyddo ei achos ei hun?

Ar Sul y Pasg, diolchwn o’r newydd mai’r prif offeiriaid, yn hytrach na Iesu a’i ddisgyblion, oedd y twyllwyr yn yr hanes hwn. Cyhoeddi’r gwir a wnâi’r disgyblion wrth ddweud bod Iesu wedi dod o’i fedd yn fyw. Ac un o’r pethau pwysicaf i’w gofio yw bod y bobl hyn yn llygad dystion o’r gwirionedd hwnnw gan eu bod wedi gweld Iesu Grist yn fyw â’u llygaid eu hunain. Nid dweud ‘bod rhywun wedi deud wrth rywun bod rhywun arall wedi gweld Iesu’ oedden nhw o gwbl. Roedd y tystion cyntaf yn cyhoeddi’r hyn a welson nhw eu hunain. Roedd Iesu yn fyw. Ac mae’n dal yn fyw!

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul y Pasg, 05 Ebrill, 2015