Gwerth bywyd

BCN

Wnes i mo’i brynu. A hyd y gwn i, mae’n dal ar gael ar e-bay. Roedd o braidd yn ddrud i mi. Wedi’r cwbl, mi gewch chi lyfrgell go lew o lyfrau am y £182.98 yr oedd y gwerthwr yn ei ofyn am y Beibl Cymraeg hwn. A sut Feibl gewch chi am y fath bris? Hen Feibl teuluol mawr? Beibl ag iddo glawr lledr crand? Copi ffacsimili o ‘Feibl William Morgan’? Na, nid yn hollol. Yr hyn gewch chi yw copi ail law o’r Beibl Cymraeg Newydd (Argraffiad Diwygiedig) mewn cyflwr cymharol dda! Hynny ydi, y Beibl clawr caled, coch tywyll sydd i’w gael yn newydd sbon yn y siopau am £15 neu lai! Mae’n amlwg nad oes gan y gwerthwr hwn y syniad lleiaf am werth y llyfr y mae’n ceisio ei werthu. Go brin y caiff brynwr yn fuan iawn.

Mewn un ystyr, mae yna lawer o bobl debyg i’r gwerthwr hwn, heb fath o syniad ganddynt o werth y Beibl. Hen lyfr llychlyd ydyw i rai; llyfr diflas ac amherthnasol i’w bywydau; llyfr i’w anwybyddu a’i roi heibio. Ond i’r Cristion, mae’n llyfr o bwys mawr. Yr hen lyfr hwn yw’r llyfr pwysicaf a feddwn, am mai Gair Duw ydyw. Y Beibl yw neges Duw i bobl, ac o fewn ei dudalennau y dysgwn am ddaioni Duw a’i gariad yn Iesu Grist, a’r angen i ni garu pobl eraill fel y carodd Crist ni. Dyma’r llyfr mwyaf gwerthfawr o holl lyfrau’r byd gan mai ynddo y dysgwn am gymwynas fawr Duw yn rhoi i ni obaith a bywyd. Dyma’r llyfr pwysicaf oll. Nid bod hynny’n golygu y dylem dalu £182.98 am gopi ail law, a ninnau (diolch am hynny) yn medru prynu copi newydd am ffracsiwn o’r pris.

Mae gwybod gwerth pethau’n bwysig.  Dirmyg llwyr at werth bywyd sy’n gwneud i bobl ymelwa trwy fasnach annynol symud pobl o wlad i wlad mewn amgylchiadau dychrynllyd. O golli golwg ar hwnnw, mae modd codi crocbris am gludo pobl mewn lori, heb fwyd na diod, am ddyddiau, cyn eu hanfon i’w tranc yn nyfroedd Môr y Canoldir. Ac yna, tybed ai methiant i weld gwerth bywyd sy’n gwneud i rai pobl beidio ag ymateb i’r apêl am gymorth i drueiniaid Nepal wedi’r ddaeargryn a wnaeth y fath ddifrod yno’r wythnos ddiwethaf?

Mae’n dda gweld mudiadau Cristnogol fel Tearfund a Chymorth Cristnogol ar flaen y gad yn yr ymdrech i helpu pobl Nepal. Roedd y ddau wedi dechrau tynnu sylw at yr argyfwng hwn o fewn oriau i’r ddaeargryn. Ers hynny, fel sy’n arferol mewn argyfyngau tebyg, mae’r ddau’n rhan o apêl y Pwyllgor Argyfyngau Brys (DEC). Mae modd cyfrannu arian trwy DEC, ac mae modd cyfrannu’n uniongyrchol i’r mudiadau hyn. Mae gwybodaeth lawn am y modd y mae’r ddwy elusen yn helpu pobl Nepal ar eu gwefannau. http://www.tearfund.org                                            www.christianaid.org.uk

Trwy gyfrannu, onid ydym yn dangos ein bod yn deall rhywbeth am werth bywyd ac am werth y Beibl a’i neges?

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 03 Mai, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: