Safiad Kennedy

untitled

Dwi ddim yn economegydd, ond dwi’n meddwl mod i’n gallu gwneud sỳms. Ym mis Medi 2013, cafodd busnes y Post Brenhinol ei breifateiddio pan werthwyd 70% o gyfranddaliadau’r cwmni, gyda’r 30% oedd yn weddill yn aros yn nwylo’r Llywodraeth. O fewn dim, datgelwyd i’r cyfranddaliadau gael eu tanbrisio, a hynny’n golygu colled enfawr i’r pwrs cyhoeddus (£1.2 biliwn, yn ôl a adroddwyd gan y Swyddfa Archwilio Cyhoeddus yn fuan wedyn, er bod rhai’n mynnu bod y golled yn nes at £1.4 biliwn). Ychydig ddyddiau’n ôl, cyhoeddodd Canghellor Llywodraeth San Steffan ei fwriad i werthu gweddill cyfranddaliadau’r Llywodraeth am £1.5 biliwn. I bob pwrpas, felly, y gwir elw o werthu’r cyfranddaliadau hyn fydd £0.3 biliwn (neu hyd yn oed £0.1 biliwn). Waeth i George Osborne eu rhoi nhw am ddim i bwy bynnag sydd eu heisiau! Ond nid y golled ariannol yw’r pryder mwyaf i filoedd o bobl, ond yr ofn y bydd cwmni cwbl breifat yn ymwrthod â’r cyfrifoldeb a fu ar y Post Brenhinol i gynnig yr un gwasanaeth i bawb, boed gymunedau dinesig neu gymunedau gwledig, llai poblog. Gall £100 miliwn (os mai dyna yw £0.1 biliwn!) fod yn fargen hynod o wael i’n cymunedau gwledig ni.

Go brin fod yr un ohonom yn cofio mai pleidleisio o blaid preifateiddio’r Post Brenhinol a wnaeth Charles Kennedy, cyn-aelod Seneddol a chyn-arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, a fu farw mor annisgwyl yr wythnos ddiwethaf. (Mewn gwirionedd, roedd ef o blaid gwerthu hyd at 90% o’r cwmni.) Ond beth bynnag am hynny; bydd llawer yn cofio safiad y gwleidydd poblogaidd hwn ar ddau fater arall. Bum mlynedd yn ôl, gwrthwynebai fwriad ei blaid i ffurfio llywodraeth glymbleidiol, gan ddadlau y byddai’r Toriaid yn barod iawn i elwa ar draul y Rhyddfrydwyr. Roedd canlyniad Etholiad Cyffredinol y mis diwethaf yn cadarnhau ei ofnau! Ond ddeuddeng mlynedd yn ôl, yn 2003, y gwnaeth ei safiad dewraf oll trwy wrthwynebu clymblaid arall, sef bwriad Tony Blair i ymuno â’r Unol Daleithiau i ymosod ar Irac. Roedd Charles Kennedy yn un o’r lleisiau prin o fewn y pleidiau Prydeinig a wrthwynebai’r rhyfel hwnnw; ac mae’r safiad egwyddorol hwnnw’n glod a choffadwriaeth arbennig heddiw i wleidydd galluog dros ben.

Ym marwolaeth Charles Kennedy, fe’n hatgoffwyd o’r newydd, mewn modd eithriadol o drist, am y drwg mawr y gall gorddefnyddio alcohol ei wneud i bobl. Ac yn anuniongyrchol hefyd fe’n hatgoffir o’r gwaith da (sy’n cael ei gefnogi gan sawl enwad ac eglwys) y mae Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill ac Ystafell Fyw Caerdydd yn ei wneud o helpu pobl sy’n dioddef oherwydd y gorddefnydd hwn. Gwn y byddai Prif Weithredwr y ddau gorff hyn, Wynford Elis Owen, yn gwerthfawrogi gweddïau eglwysi ac unigolion dros y gwaith da hwn.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 07 Mehefin, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: