Heulsaf yr Haf

midsummer-sunset

Ambell wythnos, mi fydd testun yr erthygl hon yn amlwg i mi ymhell cyn dechrau ei sgwennu.  Felly mae hi ar y gwyliau Cristnogol, ac felly mae hi pan fydd rhyw ddigwyddiad eithriadol wedi mynd â’r sylw yn ystod yr wythnos.  Ac felly mae hi heddiw oherwydd y dyddiad sydd ar dop y dudalen hon: yr unfed ar hugain o Fehefin.  Mae’n ddyddiad nodedig am mai dyma ddydd  hwyaf y flwyddyn.  O heddiw ymlaen, mi fydd y dydd yn byrhau!  Ond nid  yw hynny’n golygu bod yr hydref a’r gaeaf wrth y drws gan fod dyddiau cynhesaf y flwyddyn o ran trefn arferol pethau yn y wlad hon eto i ddod dros y ddeufis neu dri nesaf (gobeithio!)

Un peth yw cael testun, peth arall yw cael rhywbeth i’w ddweud am y testun hwnnw! Ac o fewn un paragraff, dyma fi wedi mynd i’r gors yn lân, heb fwy i’w ddeud am y diwrnod hwn a Heulsaf yr Haf.  Nid yw capelwyr, beth bynnag am draddodiadau eraill yr Eglwys Gristnogol, wedi rhoi math o sylw i’r diwrnod hwn.  A deud y gwir, fe roddwn gyn lleied o sylw iddo fel na wyddwn i mai ‘Heulsaf yr Haf’ yw’r term Cymraeg am Summer Solstice. Fwy na thebyg y clywn ni gryn dipyn am hwnnw heddiw gyda’r bwletinau newyddion yn dangos pobl yn dathlu’r heulsaf yn Stonehenge a mannau eraill.

I lawer wrth gwrs, chwilfrydedd sy’n eu denu at y dathliadau hyn.  I eraill, dymuniad i roi sylw i draddodiadau hynafol yr hen Geltiaid sy’n eu cymell.   Ond i rai, bydd a wnelo dathliadau heddiw â chrefydd ac addoliad, a chymysgedd o syniadau paganaidd yn dod ynghyd wrth i bobl addoli’r haul a duwiau gwahanol sy’n gysylltiedig â’r haul a goleuni.  Mae gemwaith Heulsaf yr Haul, er enghraifft, i fod i ddod ag optimistiaeth a chyfoeth i’r sawl sy’n ei wisgo.

Does ryfedd yn y byd fod Cristnogion wedi cilio draw oddi wrth ddathliadau o’r fath sy’n gwneud y greadigaeth yn fwy na’r Creawdwr ei hun.  Wrth reswm ein bod ninnau’n diolch am yr haul a’i oleuni a’i wres.  Ond diolch amdano a wnawn, nid diolch iddo.  Nid addoli’r haul, ond addoli’r Duw a’i gwnaeth a wnawn ni.  Nid yr haul  ond Duw, a wnaeth yr haul, sy’n ein cynnal, yn ein gwarchod ac yn dwyn ei fendithion tymhorol ac ysbrydol i ni.  Nid yn yr haul a’i rym a’i allu i roi bywyd a ffrwythlondeb y gobeithiwn, ond yn Nuw’r Tad, sydd wedi ein creu a’n cynnal, ac sydd wedi dangos ei gariad cwbl ryfeddol atom trwy fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad ei Fab Iesu.

Mae’r Duw hwn o’n tu, a’r cariad hwn o’n plaid bob munud, pa ddiwrnod a pha ddyddiad bynnag ydyw.  Ac mae gofal Duw yn sicr, ganol haf ein llwyddiannau a’n llawenydd, a chanol gaeaf ein lludded a’n llesgedd.  Nid gallu haul, ond grym cariad Duw sy’n rhoi i ni ddiogelwch a gobaith heddiw fel pob dydd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Mehefin, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: