Agenda

channel-5

Diolch am yr Haf Bach Mihangel a ddaeth â mis Medi i ben. Nid syndod yw deall fod y tywydd ar droi, ond mor braf fu cael dyddiau hyfryd, cynnes yr wythnos neu ddwy ddiwethaf.

Mae’n fis newydd arnom. Ond pa fis? Hawdd y gellid meddwl fod rheolwyr Channel 5 beth bynnag yn tybio mai mis Rhagfyr ydi hi. Un ai hynny, neu fod rhywun yn y sianel deledu honno dan yr argraff mai yn ystod mis Hydref yr ydym yn dathlu’r Nadolig. Gredwch chi fod pump o raglenni yn ymwneud â’r Nadolig, yn cynnwys ffilmiau a cherddoriaeth, ar Channel 5 ddoe?

Pwy a ŵyr pam y cafwyd diwrnod Nadoligaidd ar Channel 5 ddoe? Dwi ddim am geisio dyfalu. Yr hyn a wn ydi y bydd Cristnogion, os Duw a’i myn, yn dathlu’r Nadolig ym mis Rhagfyr eleni fel pob blwyddyn arall. Gadawed i Channel 5 a’r siopau mawr lusgo dathliadau’r Nadolig dros dri mis cyfan os mynnant, ond mi ddaliwn ni i gadw gŵyl ddiwedd Rhagfyr i ddathlu dyfodiad Mab Duw i’r byd yn ddyn. Mae mwy na digon i’n cadw’n brysur tan hynny, yn cynnwys dathliadau’r Diolchgarwch y mis hwn.

Fynnwn i ddim gwneud môr a mynydd o’r mater hwn chwaith. Wedi’r cwbl, mae’r syniad o wylio ffilmiau am Siôn Corn ddechrau Hydref yn eithaf doniol. Ond mae’r cyfan yn ein hatgoffa o’r angen i’r Eglwys osod ei hagenda ei hunan yn hytrach na dilyn yr agenda a osodir ar ei chyfer gan eraill. Er mor bwysig yw ymgnawdoliad Iesu, wnawn ni ddim treulio tri mis eleni’n gwneud dim ond canu carolau!

Ond mae mwy iddi na hynny hefyd. Mae angen i’r Eglwys benderfynu beth sy’n bwysig iddi a beth sydd angen iddi ei wneud yn hytrach na gadael i’r byd osod yr agenda ar ei chyfer. Mae yna ddigon o bobl sy’n dweud beth y dylai’r Eglwys ei wneud y dyddiau hyn, a digon o bobl hefyd sy’n dweud beth na ddylai’r Eglwys ei wneud. Mae hyd yn oed ei gwrthwynebwyr yn aml iawn yn mynnu dweud wrthi beth y dylai ei wneud. Ond nid yr agenda a osodir o’n blaen gan eraill yr ydym i’w ddilyn. Dyletswydd yr Eglwys yw canfod a dilyn yr agenda a osodwyd ar ei chyfer gan Dduw. Rhan o hynny yw cyhoeddi’r Efengyl, estyn cariad Duw i eraill, a cheisio cyfiawnder i bawb ym mhob sefyllfa.

Mae Duw yn galw ei bobl i ystyried eu cenhadaeth yng ngoleuni’r hyn a ddywed wrthynt yn ei Air. Yn ein bywydau personol ac eglwysig fel ei gilydd, felly, y mae i’r Beibl le cwbl ganolog. Wrth roi sylw i’w neges ac ymateb yn weddigar i’r neges honno y mae Cristnogion ac eglwysi’n medru gosod yr agenda ar gyfer eu bywydau a’u gwaith. Ac o gael yr agenda yn ei le, gweddïwn am nerth a gras i allu ei ddilyn yn ffyddlon er mwyn cyhoeddi cariad Duw a hyrwyddo buddiannau ei deyrnas.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 04 Hydref, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: