Dau lythyr

Dau gar. Dau lythyr. Dwy broblem. O fewn ychydig ddyddiau i’w gilydd daeth acw ddau lythyr tebyg yn nodi fod ar y ddau gar angen sylw. Roedd y llythyr cyntaf oddi wrth gwmni Toyota yn nodi fod bagiau awyr ein car ni’n ddiffygiol. Nid problem unigryw i’n car ni mo hon wrth gwrs; mae gan y cwmni restr o filoedd o geir y bwriedir cywiro’r diffyg hwn ynddyn nhw dros y misoedd nesaf.   Yn yr ail lythyr, roedd cwmni Seat yn nodi fod ein car arall yn un o’r miloedd o geir sy’n rhan o dwyll cwmni Volkswagen, a honnodd fod eu ceir yn ‘lanach’ nag ydyn nhw mewn gwirionedd yn amgylcheddol. Mae hwn hefyd ar restr hir o geir y bydd angen eu cywiro, rywbryd y flwyddyn nesaf yn ôl y llythyr.

Nid peth newydd yw rhestrau o’r fath. Rydym wedi hen arfer â chlywed am restrau tebyg gan y cwmnïau ceir. Mae’r cwmnïau hyn yn aml iawn yn gorfod cywiro gwahanol ddiffygion sydd wedi dod i’r amlwg mewn ceir o wneuthuriad arbennig. Peth newydd, fodd bynnag, yw clywed am gwmni’n gorfod rhoi sylw i’w ceir am ei fod yn fwriadol wedi twyllo wrth gynllunio’r ceir hynny i ddechrau.

Mae’r ddau gwmni’n addo cywiro’r diffygion, ac eto newydd drwg sydd yn y ddau lythyr mewn gwirionedd. Does fawr o gysur mewn gwybod y gallai un car fod yn llai diogel nag y dylai fod oherwydd y bag awyr diffygiol. Ac mae’n debyg fod y twyll o ran y car arall wedi tynnu oddi wrth ei werth am nad yw mor effeithiol ag yr honnwyd amdano’n wreiddiol.

Un peth a wn yw bod ynof finnau fwy na digon o ddiffygion, yn cynnwys twyll a rhagrith o bob math. Mae fy enw ar restr hir iawn o bobl sy’n euog gerbron Duw. Mewn gwirionedd, yr unig berson nad yw ei enw ar y rhestr honno yw Iesu Grist gan mai fo yw’r unig un erioed sydd wedi byw bywyd perffaith. Mae bod â’m henw ar y rhestr yn fy ngosod mewn perygl o gael fy ngwrthod gan Dduw, sy’n amlwg yn newyddion drwg dros ben.

Ond mae rhestr arall y medrwn ddiolch amdani: y rhestr y soniai Paul amdani wrth sôn am ei gydweithwyr o blaid yr Efengyl ‘sydd â’u henwau yn llyfr y bywyd’ (Philipiaid 4:3). Yr un rhestr y sonnir amdani hefyd yn y gân am gael ‘fy enw i lawr yn y dwyfol lyfr mawr’.

Ie, testun diolch yw’r rhestr honno i bawb y mae eu henwau arni gan mai dyma restr y bobl sy’n rhan o deulu Duw. Mae’n wir fod i bob un o’r bobl hynny eu diffygion, ond nid dyna pam fod eu henwau ar y rhestr. Maen nhw ar y rhestr am fod yr holl feiau wedi eu glanhau a’r holl dwyll wedi ei faddau trwy waith achubol Iesu Grist ar groes Calfaria. Nid rhestr drist o bobl a beiau mo hon ond rhestr lawen o bobl y mae pob bai a diffyg wedi eu dileu trwy Iesu. A phwy sydd â’u henwau ar y rhestr hon? Pawb sy’n credu â’i holl galon yn yr Arglwydd Iesu Grist.

 Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Hydref, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: