Paris

Hen fyd creulon, gorffwyll yw hwn. Gwelwyd hynny eto nos Wener yn y saethu a’r bomio ym Mharis. Hyd yma, cadarnhawyd fod 128 o bobl wedi eu lladd yn y gwahanol ymosodiadau ar draws y ddinas. Mae’r Wladwriaeth Islamaidd (IS) wedi datgan mai nhw fu’n gyfrifol am y cyfan.

Daeth arswyd ac ofn i Baris nos Wener. I ganol bywyd cyffredin y ddinas daeth dioddefaint a marwolaeth, gyda bwled a bom yn tawelu cân y theatr a chri’r stadiwm a chwerthin y tai bwyta. Daeth maes y gad a dinistr rhyfel i strydoedd y ddinas brydferth hon. Yn y rhyfel gwaedlyd yn erbyn terfysgaeth yr un yw’r gwaed a’r galar ar strydoedd Paris ag unrhyw bentref a thref a dinas yn Irac ac Afghanistan a Syria. Mewn byd anwar, mae rhyfeloedd yn amlhau a phobl yn dal i gredu mai trwyddynt y mae mynd i’r afael â’r cwerylon a’r anghyfiawnder sy’n sail i’r elyniaeth sydd rhyngom a’n gilydd.

Gweddïwn dros y bobl a ddioddefodd ym Mharis. A chondemniwn y lladd. Gallwn o leiaf wneud hynny. Ond mae yna rai sy’n gwarafun i ni’r hawl i wneud hynny. Ac yn chwerwder a brath eu geiriau mae gorffwylledd a chasineb ein byd yn cael ei gadarnhau mewn ffordd hynod drist. Ymateb Justin Welby, Archesgob Caergaint i’r hyn a ddigwyddodd ym Mharis oedd, ‘Newyddion dychrynllyd am drasiedi enfawr, gyda thorcalon i gynifer o bobl. Rydym yn wylo gyda’r rhai sydd wedi eu taro, ac yn gweddïo am ymwared a chyfiawnder’. Mor drist oedd gweld yr ymateb a gafwyd i’r geiriau hyn a ysgrifennodd ar ei gyfrif Twitter, lle’r oedd llawer o bobl yn ei ddirmygu a’i regi gan wawdio pob sôn am weddi, a beio crefydd am bob rhyfel a welodd y byd erioed.

Yr un cyfryngau cymdeithasol a roes gyfle i eraill fwrw eu llysnafedd ar Gerry Adams. Roedd arweinydd Sinn Fein wedi dweud, ‘Rhaid condemnio’r ymosodiadau alaethus ym Mharis heno. Bydd fy meddyliau i a phawb yn Iwerddon gyda’r rhai a laddwyd neu a anafwyd.’ Mae’r gwleidydd o Wyddel mor gymwys â neb i sôn am gymodi a rhoi heibio hen elyniaeth. Ond roedd yr ymateb iddo yntau’r un mor drist, a phobl yn ei wawdio ac yn gwarafun iddo’r hawl hyd yn oed i gondemnio’r ymosodiadau mileinig.

Ia, byd hurt yw ein byd, gyda phobl yn honni codi llais dros gyfiawnder a heddwch, ond yn gwneud hynny gan regi a bychanu Cristnogion am weddïo, a gwrthod yr hawl i eraill i gymodi ac i weithio wedyn dros yr heddwch a’r cyfiawnder hwnnw. Onid casineb ac anoddefgarwch o’r fath sy’n gyfrifol am lawer o’r anghydfod sy’n blino ein byd ac yn arwain at yr holl ddadlau ac ymladd? Peidiwch â gadael i’r lleisiau hyn ein rhwystro rhag gweddio am gysur a diddanwch Duw i bobl Paris, a rhag condemnio’r ymosodiadau hyn a’r ‘rhyfel yn erbyn terfysgaeth’ y mae’r ymosodiadau yn rhan ohono.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 15 Tachwedd, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: