Gwared â’r goeden

635869822137191260-christmastrees

Aeth y Nadolig heibio a mwyaf piti mae’n bryd clirio’r tŷ unwaith eto. Felly, i lawr â’r cardiau. Allan â’r goeden. Ac i’r atig â’r addurniadau am flwyddyn arall.

Fûm i erioed yn or-hoff o’r ddefod flynyddol o roi’r Nadolig a’i liwiau dan glo. Does ond tair wythnos ers i ni eu gosod, ond bydd y tŷ’n edrych yn foel iawn am ddiwrnod neu ddau heb yr addurniadau a’r goleuadau. Ond eu cadw sydd raid. Mi gaf o leiaf edrych ymlaen at weld pa addurn fydd wedi llwyddo i osgo’r hen duniau Quality Street a’r hen focsys a fydd yn gartref i’r cyfan tan y Dolig nesaf. Mae yna wastad un belen liwgar neu un bluen eira neu un bugail tlawd sy’n cuddio mewn cornel ac o’r herwydd yn gorfod treulio’r flwyddyn ganlynol mewn drôr ar wahân i weddill yr addurniadau. Nid pob blwyddyn, fodd bynnag, y byddwn ni’n cofio am yr alltudion hyn, ac mae’n ddigon posibl na welodd rhai ohonyn nhw olau dydd ers mwy nag un Nadolig erbyn hyn.

Ond dwi am geisio peidio â bod yn rhy ddigalon eleni wrth roi’r cyfan o’r neilltu am fy mod yn sylweddoli fod yna gymaint o bobl na fydd raid iddyn nhw wneud hyn yr wythnos hon. Nid am nad oedd ganddyn nhw goeden ac addurniadau, ond am eu bod wedi   gorfod taflu’r cyfan allan dros wythnos yn ôl oherwydd y llifogydd a ddaeth i ddifetha dathliadau’r Nadolig, a gwaeth na hynny i wneud llanast o’u tai ac i ddifetha cymaint o’u heiddo. Gwelsom y difrod yng Ngogledd-orllewin Lloegr yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig, ond daeth y llifogydd i Ogledd Cymru ac i’n pentrefi ni ein hunain drannoeth yr Ŵyl. A chyda’r coed Nadolig bu raid taflu anrhegion newydd a charpedi a dodrefn a phopeth arall y bu i’r dŵr ei ddifetha. Cydymdeimlwn â phawb a ddioddefodd yr wythnos ddiwethaf.

Ac felly, yn lle cwyno am y drafferth neu’r chwithdod o orfod gwneud y gwaith clirio eleni, diolchwn os oes coeden i’w thaflu ac addurniadau i’w cadw. Ac wrth gadw’r trysorau bach lliwgar diolchwn am y trysorau mwy sydd gennym yn llenwi ein cartrefi, yn llestri a lluniau a llyfrau, yn deganau a dillad a dodrefn. Ac wrth ddiolch am yr holl gysur a gawn trwy’r pethau hyn, cofiwn nid yn unig am y bobl a gollodd lawer o’u heiddo yn llifogydd y dyddiau diwethaf ond am y miliynau a gollodd y cyfan dan y bomiau yn Syria a gwledydd eraill neu a adawodd y cyfan wrth ffoi o’r mannau hynny i chwilio am noddfa ddiogel.

Ac er mor werthfawr y pethau sydd gennym, y trysorau a brynwyd neu a etifeddwyd, a’r petheuach a gadwyd ac a drysorwyd, diolchwn ar ddechrau blwyddyn newydd am y trysorau mwy sydd gennym, yn deulu a ffrindiau, yn iechyd a synhwyrau, ynghyd â’r trysor mwyaf un, yr Arglwydd Iesu Grist, y trysor na ddifrodir mohono gan na gwyfyn na rhwd na dŵr na thân na dim oll yn y byd hwn nac yn y byd a ddaw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Ionawr, 2016

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: