“Iowa? A’i o’ma!”

Ychydig iawn o sylwadau annoeth ac ymfflamychol Donald Trump sydd wedi gwneud i ni chwerthin wrth iddo geisio cael ei ethol yn ymgeisydd ei blaid yn Etholiad Arlywyddol yr Unol Daleithiau. Mae’r pethau a glywsom wedi bod yn fwy tebygol o wneud i ni grio na chwerthin. Ond wedi iddo gael ail yn Iowa trwy ddod yn ail i Ted Cruz, chwerthin fu raid wrth glywed Donald Trump o bawb yn cyhuddo’i wrthwynebydd o draddodi araith a oedd yn overtly flamboyant.

Dim ond gair neu ddau a glywais o’r araith. Wn i ddim beth ddywedodd Mr Cruz na faint o amser a barodd yr araith a oedd ym marn Mr Trump yn rhy hir o lawer hefyd. Ond Donald Trump yn cyhuddo rhywun o fod yn flamboyant? Fo, a hedfanodd i Iowa mewn awyren a’i enw ei hun wedi ei ysgrifennu mewn llythrennau breision ar hyd ei hochr? Fo, a gyrhaeddodd i gyfeiliant cerddoriaeth y ffilm Airforce 1, stori ddychmygol am awyren swyddogol Arlywydd yr Unol Daleithiau? Y gwylaidd Donald Trump yn cyhuddo rhywun arall o fod yn ymfflamychol neu’n rhy danbaid neu’n or-liwgar? Sôn am bentan yn gweiddi parddu!

Rhybudd rhag y math hwn o feddwl sydd gan Iesu Grist mewn un rhan o’i Bregeth ar y Mynydd. ‘Pam yr wyt yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad dy gyfaill, a thithau heb sylwi ar y trawst sydd yn dy lygad dy hun?’ (Mathew 7:3). Does dim rhaid bod mor gyfoethog, mor enwog, mor amlwg, mor bwysig, na mor falch â Mr Trump i fod yn euog o’r un bai ag o, ac i fod yn euog o’r hyn y mae Iesu’n ein rhybuddio rhagddo. Mor hawdd yw i ninnau weld beiau mewn pobl eraill, a bod yn barod iawn i dynnu sylw atynt, a ninnau’n euog o’r un beiau, a hyd yn oed feiau mwy a gwaeth o lawer.

Ie, beiau gwaeth. Dyna ergyd geiriau Iesu wrth iddo sôn am y darn mawr o bren yn ein llygad ni o’i gymharu â’r brycheuyn lleiaf yn llygad y sawl yr ydym yn ei feirniadu. Mae Iesu’n ein herio i roi mwy o sylw i’r pethau drwg a wnawn ac a ddywedwn ni nag i’r beiau a welwn ni mewn pobl eraill.

Peth bychan iawn yw brycheuyn, a phrin fod modd ei weld; ond chawn ni ddim trafferth i’w weld yn llygaid rhywun arall. Mae trawst yn enfawr, ac fe ddylai fod yn gwbl amlwg, ond mae’r ffaith nad ydym yn ymwybodol ohono yn ein llygaid ein hunain yn dangos mor ddall y medrwn fod i’n beiau ni ein hunain.

Ond os oes gan Iesu rybudd ynghylch y trawst, diolch fod ganddo hefyd ras i ni wneud rhywbeth ynglŷn ag o. ‘Tyn y trawst allan o’th lygad dy hun,’ meddai; ond mor dda yw cofio hefyd mai trwy ei nerth y medrwn wneud hynny. Trwy ras Duw y gwelwn ein beiau a’n gwendidau; trwy ras Duw y medrwn eu cydnabod; a thrwy ras Duw y medrwn ymdrechu i’w trechu a byw yn ôl dysgeidiaeth ein Gwaredwr.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 07 Chwefror, 2016

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: