Diogelu enw

Mi fûm yn aros yno am ychydig ddyddiau pan oeddwn dal yn yr ysgol fach. Yn fwy diweddar o lawer, mi fûm yno mewn dosbarth cyfrifiaduron. Ers hynny, mae’r lle wedi ei werthu fwy nag unwaith, ac mae ar werth eto ar hyn o bryd. Am eiliad neu ddau, mi feddyliais fod ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ wedi arallgyfeirio i faes gwerthu tai. Gweld logo’r arwerthwyr mor debyg i’r ‘DC’ a ddefnyddiai’r rhaglen deledu oeddwn i, cyn sylweddoli nad ‘Dechrau Canu’ ond David Currie & Co. o Fanceinion sy’n gwerthu.

Mae rhannau o’r tŷ wedi eu hadfer. Wn i ddim faint o newidiadau a wnaed i’r adeilad ei hun, ond fe gafwyd o leiaf ddau ymgais i newid ei enw. Cododd darpar brynwr, cwmni o Swydd Efrog, nyth cacwn y llynedd trwy farchnata’r lle dan yr enw ‘Wynnborn’, ac er gwaetha’r holl stŵr a’r holl feirniadu a fu am hynny, mae’r arwerthwyr o Fanceinion wedi bod yn hysbysebu’r hen blas yn ddiweddar fel ‘Newborough Hall’. Daeth y cwmni hwn yntau dan y lach am feiddio newid yr enw. Ac er ei fod bellach wedi adfer yr enw’n rhannol, mae angen perswâd pellach arno i’w argyhoeddi mai ‘Plas Glynllifon, nid ‘Glynllifon Mansions’, yw’r enw cywir.

Plas_Glynllifon

Beth sydd tu cefn i’r ymdrechion hyn i newid yr enw? Digywilydd-dra, ynteu anwybodaeth, ynteu dwpdra? Ac os yw hyd yn oed y gair ‘plas’ yn rhwystr i farchnata’r lle, a ddylem ddechrau sôn am ‘Buckingham Mansions’ erbyn hyn, gan nad oes yn amlwg ddigon o steil na chrandrwydd i ‘balas’. Does ond gobeithio y llwyddir i gael deddf a fydd yn atal pobl rhag newid yr hen enwau traddodiadol ar dai ac adeiladau eraill. Yn y cyfamser, beryg y cawn, gwaetha’r modd, sawl Wynnborn a Newborough Hall arall.

Gallwn ddiolch fodd bynnag fod ein henwau ni’n fwy diogel o lawer trwy Grist. Dyma a ddywedir yn Llyfr y Datguddiad am bobl yr Iesu; ‘Y sawl sy’n gorchfygu, gwisgir hwnnw yn yr un modd mewn gwisgoedd gwynion, ac ni thorraf byth ei enw allan o lyfr y bywyd’ (3:5). Os ydym yn credu’r   Efengyl, ac os ydym trwy ras yn glynu wrth Iesu Grist, y mae ein henwau’n ddiogel yn llyfr Duw ei hun. Ni chant eu torri allan, ac ni fydd neb yn llwyddo i’w dileu.

Trwy drugaredd Duw ei hun, y mae ein henwau’n ddiogel yn llyfr y bywyd. Er gwaethaf pob ymdrech i’w dileu, maent yno, ac yno yr arhosant. Ond pwy sydd am eu dileu? Pwy sydd am eu torri allan o’r llyfr? Y gelyn Satan; gwrthwynebydd Duw; yr Un sydd am rwystro pawb rhag dod yn ddiogel i deulu a theyrnas Duw. Ond er ei holl ddichell a’i holl demtasiynau, mae pawb ohonom sy’n credu yn Iesu Grist yn ddiogel. Ac fe fyddwn ddiogel am fod ein henwau wedi eu gosod yn y llyfr, nid gennym ni ein hunain na chan   neb dynol arall, ond gan y Duw Mawr ei hunan.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 21 Chwefror, 2016

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: