Trosedd Victoria

Picture1

Peth peryglus yw doethinebu ynghylch sefyllfaoedd sy’n ddieithr i ni. A pheth mwy peryglus fyth yw gwneud hynny wrth drafod pobl y maen nhw a’r hyn sy’n digwydd iddyn nhw’r un mor ddieithr i ni. Ar y gorau, dibynnu ar yr hyn a glywn ac a ddarllenwn a fyddwn i, ac fe all rhai o’r pethau hynny fod yn anghywir. ‘Calla dawo’ yw hi fel arfer gyda’r pethau hyn. Ond heddiw, mentraf gyfeirio at achos Victoria Wasteney, er na wn i ond yr hyn a ddarllenais amdani’r dydd o’r blaen.

Uwch therapydd galwedigaethol gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn   Nwyrain Llundain yw Ms Wasteney. Cafodd ei gwahardd o’i gwaith yn 2014 am aflonyddu ar un o’i chydweithwyr a’i bwlio. Y llynedd, mewn tribiwnlys diwydiannol, fe ddyfarnwyd nad oedd ei chyflogwyr wedi ei thrin yn annheg wrth ei gwahardd o’i gwaith a rhoi rhybudd ysgrifenedig iddi ynglŷn â’i hymddygiad yn y gweithle. Yr wythnos ddiwethaf, roedd hi’n apelio yn erbyn y dyfarniad hwnnw; ond fe wrthododd y barnwr yr apêl. Ac felly, mae Victoria Wasteney, yng ngolwg y ddeddf, yn dal yn euog o aflonyddu a bwlio.

A beth yn union a wnaeth o’i le? Dau beth, mae’n debyg. Y drosedd gyntaf oedd rhoi llyfr yn anrheg i’w chyfaill o gydweithwraig. Yr ail drosedd oedd gweddïo gyda’r gydweithwraig wedi i honno ddod ati i rannu ei gofid. Fe ddylwn egluro mai Cristion yw Ms Wasteney, a’i chyfaill yn Foslem.

Dyma achos o bwys i bawb sy’n ymboeni am ryddid crefyddol yng ngwledydd Prydain heddiw. Nid mater o amddiffyn popeth a wna pob Cristion ar bob achlysur ydyw. Gall rhai Cristnogion fod yn annoeth wrth ymdrin â phobl o grefyddau eraill. Ond nid yw’n ymddangos mai dyna a ddigwyddodd yn yr achos hwn. Roedd Ms Wasteney a’i chyfaill wedi arfer trafod eu ffydd ac wedi ymgyrchu gyda’i gilydd yn erbyn y fasnach mewn pobl. Roedd hi wedi gofyn i’w chyfaill a gâi hi weddïo gyda hi wedi i honno rannu ei gofid. Roedd hi’n meddwl bod yr anrheg o lyfr Cristnogol a oedd yn adrodd stori gwraig o Foslem yn troi at y Ffydd Gristnogol wedi ei dderbyn yn llawen. Yn nes ymlaen y trodd pethau’n chwerw, wedi i’r cyflogwyr dderbyn cwyn am y cyfan.

Nid dweud ydw i fod Ms Wasteney wedi gweithredu’n gwbl ddi-fai. Dwi ddim yn ei nabod, a does gen i ddim modd o wybod. Ond yr hyn sy’n     awgrymu iddi gael cam yw’r ffaith na chyflwynodd ei chyfaill dystiolaeth yn ei herbyn i’r cyflogwyr na’r tribiwnlys. Trwy ddyfarnu yn ei herbyn, mae’r barnwr a’r tribiwnlys wedi ei gwneud yn anodd iawn i unrhyw Gristion, ac unrhyw un o ffydd arall mae’n debyg, rannu ei ffydd yn agored yn y gweithle gyda chyfeillion, heb i hynny rywbryd wedyn gael ei ddehongli fel aflonyddu a bwlio. Dydd digalon fydd hwnnw pan na all pobl drafod a gweithredu eu ffydd mewn brawdgarwch a chariad.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 10 Ebrill, 2016

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: