A55

 

 

 

 

 

Mae’r briffordd A55 yn y newyddion yn gyson. Yn ddyddiol, clywir pobl yn galw ar y Llywodraeth i wario arian i’w gwella. O gofio’r holl rwystrau sydd ar yr A55, roedd yn rhyfedd iawn clywed y dydd o’r blaen fod awgrym wedi ei wneud i godi’r cyflymder gyrru arni o 70 i 80 milltir yr awr. A beth feddyliwch chi wedyn o’r awgrym a wnaed yr wythnos ddiwethaf i roi enw newydd i briffordd y Gogledd?

Rywsut, fedra’ i ddim credu mai enw newydd yw’r flaenoriaeth i’r bobl sy’n teithio’n gyson ar hyd y lôn hon. Pa angen enw arall arnom? Fyddai enw newydd yn golygu y byddai eistedd mewn rhes o draffig llonydd yn llai o boen? Ond wedi meddwl am y peth, dyna sylweddoli nad ar ein cyfer ni’r Gogleddwyr ond ar gyfer ymwelwyr y bwriedir yr enw newydd. Pwrpas y lôn, mae’n amlwg, yw dod â thwristiaid i’r gorllewin i weld y golygfeydd, i fwynhau’r atyniadau, ac i brofi cyfoeth diwylliannol ein hardal. Bwriedir i’r enw newydd ddweud rhywbeth wrth yr holl ymwelwyr sy’n defnyddio’r lôn. Ond onid oes berygl i ni anghofio nad lôn i dwristiaid yn unig mohoni? Onid oes angen cofio mai ein lôn ni i’r ysgol a’r swyddfa, i’r parc diwydiannol a’r ffatri, i’r ysbyty a’r siop, i’r pictiwrs a’r theatr, i’r gêm bêl droed a thŷ Anti Gwen yw hon yn gyntaf? Mentraf ddweud fod trigolion y Gogledd yn fwy na bodlon cadw at ‘yr A55’ – y lôn a’r enw – a bod cyflwr y ffordd yn llawer pwysicach iddynt nag unrhyw enw.

Pwrpas cyntaf y lôn yw galluogi pobl yr ardal hon i deithio o le i le mor hwylus a dirwystr â phosibl, i fynd i’w gwaith a’u cartrefi, i wneud bywoliaeth ac i fwynhau bywyd. Wrth gwrs y bydd twristiaid yn ei defnyddio hefyd, ond siawns nad oes neb yn awgrymu mai ar eu cyfer hwy yn gyntaf y mae’r lôn yn bodoli?

Mae ffordd yn un o’r delweddau a ddefnyddiodd Iesu i’w ddisgrifio’i hunan. ‘Myfi’, meddai ‘yw’r ffordd.’ Yn wahanol i’r A55, does dim angen gwella’r ffordd hon gan fod Crist yn ffordd berffaith na ellir ei gwella. Mae’n ffordd sicr a dirwystr, ac yn llwybr diogel i bawb sy’n ei dilyn. Y mae iddi’r pwrpas clir o ddod â phobl at Dduw. Ffordd y bywyd ydi hi: ffordd y mae’n rhaid i ni ei dilyn er mwyn cael y bywyd y mae Duw yn ei gynnig i ni. Ffordd i’w throedio bob dydd yw Crist; ffordd na allwn wneud hebddi.

Crist yw’r ffordd ar gyfer pawb sydd am gael gwir fywyd; y bywyd gwell, a’r bywyd tragwyddol. Nid ffordd y teithiwr achlysurol mohoni; nid ffordd i’w dilyn yn hamddenol er mwyn cael rhyw damaid o grefydd bob hyn a hyn. Y ffordd hanfodol yw Iesu Grist; y ffordd na ellir hebddi.

Ie, dyma’r ffordd at Dduw. Mae’r ffordd ar gael i bawb sy’n ceisio Duw. Ni ellir ei gwella, ac nid oes angen meddwl am enw arall iddi. Pa enw gwell sydd nag enw Iesu?

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 24 Ebrill, 2016

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: