Dyrchafu a diflannu

Ddydd Iau diwethaf roedd cyfle i bobl Cymru ethol aelodau newydd ein   Cynulliad Cenedlaethol. Erbyn bore Gwener, gellid dweud nad oedd llawer wedi newid ar un ystyr, gan mai un yn unig o’r deugain etholaeth a etholodd aelod o blaid wahanol i’r un a etholwyd y tro blaenorol. Cafwyd er hynny gryn newid ymhlith yr aelodau rhanbarthol. A chan fod hefyd sawl un o Aelodau’r Cynulliad blaenorol wedi ymddeol bydd cymaint â 23 o Aelodau newydd ym Mae Caerdydd yr wythnos hon. O gofio mai 60 o Aelodau Cynulliad sydd gennym, mae hynny’n golygu y bydd bron i hanner y nifer hwnnw’n bobl newydd.

Wrth i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi, roedd yr ymgeiswyr yn sefyll gyda’i gilydd yn y gwahanol ganolfannau ym mhob rhan o’r wlad. Llawenydd a rhyddhad i un oedd yn dristwch a siom i arall. Buddugoliaeth a dyrchafiad i un oedd yn golled a chwymp i arall.

Roedd dydd Iau yn ddydd dyrchafiad i rai ac yn ddydd diflaniad eraill. Aeth y buddugwyr i’w gwobr a’u gwaith. Ond beth a ddaw o’r gweddill? Ymhlith y rhai a gollodd eu lle yn y Senedd mae rhai a fu’n wynebau cyfarwydd ers blynyddoedd. Beth a ddaw ohonyn nhw? Welwn ni nhw eto? Fyddan nhw’n diflannu o’n golwg? Neu fyddan nhw’n dal ati, a ninnau’n eu gweld yn ceisio adennill eu seddau ymhen pum mlynedd? Amser a ddengys.

Roedd dydd Iau diwethaf nid yn unig yn ddiwrnod etholiad ond yn Ddydd Iau Dyrchafael i’r Eglwys Gristnogol, gyda Christnogion ym mhob rhan o’r byd yn dathlu Esgyniad Iesu Grist i’r nefoedd. Cyhoeddwyd o’r newydd fod y buddugwr, yr un a drechodd bechod a’r bedd, wedi ei ddyrchafu oddi ar y ddaear a’i dderbyn yn ôl i’r nefoedd. Aeth y buddugwr at ei wobr, i eistedd ar ddeheulaw Duw; ac aeth at ei waith, i weddïo dros ei bobl.

Yn wahanol i’r hyn a ddigwyddodd wedi’r Etholiad, y buddugwr – yr un a ddyrchafwyd – yw’r un a ddiflannodd Ddydd Iau’r Dyrchafael. Aeth Iesu o olwg ei ddisgyblion, ac mae’n siŵr y bydden nhw wedi dechrau meddwl beth fyddai’n digwydd wedi hynny. Ai dyna’r diwedd? Oedd Iesu, wrth ddiflannu o’u golwg, wedi mynd am byth?

Fu dim rhaid i’r disgyblion bendroni’n ormodol gan fod dau angel wedi dweud wrthyn nhw y byddai Iesu’n dod yn ôl ryw ddydd. Pan ddaw, nid dod fel ymgeisydd aflwyddiannus mewn etholiad, i roi un cynnig arall arni a wna. Y buddugwr yw Iesu.   Mae wedi cario’r dydd trwy farw ar Galfaria a dod yn ôl yn fyw. Mae’r fuddugoliaeth yn derfynol. Nid oes, ac ni fydd angen brwydro eto er mwyn trechu pechod a marwolaeth.

Daw Iesu’n ôl, ryw ddydd. Bydd pawb yn ei weld; bydd pob glin yn plygu; a bydd pob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn Arglwydd ac yn Frenin.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 08 Mai, 2016

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: