Yn y stori

Brynoch chi erioed un o’r llyfrau plant hynny sy’n cael eu hargraffu gydag enw plentyn arbennig yng nghanol y stori? Mae dulliau argraffu modern yn galluogi argraffu fersiynau unigol o lyfrau. Yr un yw’r stori ym mhob llyfr, ond mae enw’r cymeriad yn cael ei newid er mwyn i enw’r plentyn sy’n derbyn y llyfr gael ei osod yng nghanol y stori honno. Hyd y cofiaf, chafodd yr un o’n hogiau ni lyfr o’r fath.

A hyd y gwn i, does neb wedi ceisio gwneud peth tebyg â’r Beibl gan osod enw plentyn yn lle un o’i gymeriadau cyfarwydd. Darllen am Noa a’i arch a’i anifeiliaid, ac am Joseff a’i gôt y bydd plant o hyd. Diolch am hynny, does neb, am a wn i, wedi awgrymu y byddai’n syniad da i gyhoeddi llyfrau a fyddai’n gosod Ned neu Nedw yn yr arch a Jac neu Jo yn y gôt amryliw.

Ni welir ein henwau ar dudalennau’r Beibl gan nad ein stori ni a adroddir, ond stori’r bobl y gwelodd Duw yn dda eu defnyddio i gyflawni ei waith ac i weithredu ei fwriadau. Ac eto, mae a wnelo’r cyfan â ni. Mewn rhyw ffordd, rydym yn rhan o’r stori. Mae hynny’n eglur ddigon wrth i ni feddwl am y gwyliau sy’n gysylltiedig â’r Ffydd Gristnogol.

Rydym yn rhan o stori’r Nadolig. Doedden ni ddim yno gyda’r bugeiliaid a’r doethion wrth gwrs, ond dod i’r byd er ein mwyn ni a wnaeth yr Arglwydd Iesu.

Rydym yn rhan o stori’r Pasg. Nid ein bod yno wrth y groes neu’r bedd gwag, ond fe gredwn er hynny mai marw trosom ni a wnaeth y Gwaredwr.

Rydym yn rhan o stori’r Dyrchafael. Doedden ni ddim gyda’r disgyblion yn gwylio Iesu’n cael ei godi i’r nefoedd, ond mae cysur i’w gael o gofio mai esgyn i eiriol trosom ni a wnaeth ein Harglwydd.

A beth am y Sulgwyn? Rydym yn rhan o’r stori honno hefyd. Nid ein bod yno pan dywalltwyd yr Ysbryd ar y disgyblion. Welsom ni mo’r tafodau tân; chlywsom ni mo’r sŵn a oedd yn debyg i wynt cryf; a doeddem ni ddim yn rhan o’r criw a ddechreuodd siarad mewn ieithoedd dieithr ar y Pentecost.

Os rhywbeth, gall y pethau rhyfedd hynny olygu ei bod yn fwy anodd i ni ein gweld ein hunain yn rhan o’r stori hon. Mae digwyddiadau’r Pentecost yn gallu bod mor ddieithr ac mor bell oddi wrth ein profiadau Cristnogol nes i ni feddwl nad oes a wnelo’r hanes hwnnw ddim â ni o gwbl. Be wyddom ni am dywalltiadau nerthol o’r Ysbryd Glân?

Ac eto, mewn rhyw ystyr, ein stori ni yw’r stori’r Pentecost hefyd gan mai’r un Ysbryd a ddaeth ar y disgyblion yw’r Ysbryd a roddwyd i bawb sy’n credu yn Iesu Grist; yr Ysbryd hwnnw sydd ynom i’n harwain a’n diddanu a’n dysgu a’n nerthu bob dydd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 15 Mai, 2016

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: