Hysbysebion

thousand-pounds-money

Mae yna hysbysebion da.  Roedd rhai Milk Tray ers talwm  fel agoriad ffilm James Bond.  Roedd rhai Gold Blend yn opera sebon dros gyfnod hir.

Mae yna hysbysebion gwael.  Ymysg y gwaethaf ar hyn o bryd yw’r un heb sain sy’n hysbysebu cwmni gwerthu ceir ail law.  Roedd yr hen rai am datws powdwr Smash a phowdwr golchi Daz yn werth eu hanghofio hefyd.  (Ai’r un powdwr oedd y ddau tybed?)

Gwelwyd y ddau fath o hysbyseb – y da a’r gwael – ers iddyn nhw gael eu cynhyrchu gyntaf, fel sy’n amlwg o’r rhaglenni teledu sy’n eu dangos o bryd i’w gilydd.  Mae’r traddodiad yn    parhau a’r ddau fath i’w gweld o hyd bob dydd.

Ond erbyn hyn mae yna fath arall o hysbyseb, sef yr hysbyseb peryglus.  Nid bod hyn yn beth cwbl newydd.  Wedi’r cwbl, gall llawer ohonom gofio cyfnod pan oedd sigaréts yn cael eu hysbysebu fel pethau deniadol a oedd yn gwella ansawdd bywyd pobl.  Ond os yw hysbysebion sigaréts wedi eu gwahardd erbyn hyn, mae hysbysebion yr un mor beryglus yn cael eu caniatáu ac yn dod, os rhywbeth., yn fwy a mwy cyfarwydd.  A’r mwyaf peryglus o’r cyfan o bosibl yw rhai cwmnïau betio a chwmnïau benthyca arian.

Mae’r cwmnïau betio ym mhobman yn denu pobl i roi eu harian iddynt yn y gobaith o ennill ffortiwn. Ar wahân i’r hysbysebion amlwg rhwng rhaglenni, mae’n amhosibl gwylio neu wrando ar gêm bêl droed ar rai sianeli teledu a radio heb gael eich cymell ar ganol y gêm i fetio pwy fydd yn sgorio nesaf neu pwy fydd yn cael y cerdyn melyn nesaf.

Mae’r cwmniau benthyca arian am logau dychrynllyd o uchel cynddrwg os nad gwaeth.  Yn ddiweddar, gwelais ddau hysbyseb o’r fath, y naill yn dilyn y llall; y ddau yn rhoi’r argraff ei bod mor rhwydd benthyca arian, a’r ddau yn codi llogau o fwy na 1000% APR!  Y ddau felly yn gobeithio rhwydo pobl mewn dyledion mawr.  Dyna beth yw manteisio ar dlodi ac angen!

Mae’r diwydiant betio a’r diwydiant benthyca arian fel ei gilydd wedi gwneud llanast o fywydau gormod o lawer o bobl. Tu cefn iddynt, mae rhaib a thrachwant cwmniau sydd yn ymgyfoethogi ar draul eraill.  Does ryfedd fod proffwydi’r Hen Destament yn aml yn taranu yn erbyn y math hwn o ymddygiad.  Un o’r proffwydi hyn oedd Amos, a soniai am bobl sy’n ‘sathru’r tlawd, a chymryd oddi arno ei gyfran gwenith’ (Amos 5:11). Yn dilyn Wythnos Cymorth Cristnogol, gallwn ninnau atgoffa’n gilydd i ofalu am y tlawd a’r anghenus, i weddïo y bydd Duw’n bendithio pob ymdrech i leddfu eu dioddefaint, ac i fod yn edifar am bob dim a wnawn ni sy’n cyfrannu at y dioddefaint hwnnw.   Boed i Dduw ein gwared ni rhag gwneud unrhyw beth i sathru’r tlawd a’r anghenus.

 

Cliciwch yma http://www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 22 Mai, 2016

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: