Pesimist

Mehefin 12, 2016

2421 (1)

Mae’r llen wedi codi, y ddrama wedi agor, ac antur tîm pêl droed Cymru wedi cychwyn yn Bordeaux ddoe.  Mae miloedd o Gymry wedi teithio i Ffrainc i gefnogi’r tîm.  Aros gartref fydd y mwyafrif ohonom, ond bydd miloedd mwy ohonom yn gofidio nad oes modd i ninnau hefyd fod yn Ffrainc.

Gyda llaw, roeddwn fwy neu lai wedi gorffen y golofn hon cyn diwedd yr wythnos.  Ond bu raid newid rhywfaint arni.

Ar drothwy Pencampwriaeth Ewro 2016 doedd gen i ddim syniad beth i’w ddisgwyl.  Roeddwn yn breuddwydio am lwyddiant i dîm Cymru.  Roedd cyrraedd y rowndiau terfynol yn Ffrainc wedi bod yn gamp enfawr i’n tîm cenedlaethol, ac roedd temtasiwn i fodloni ar fod yno, heb boeni gormod beth a ddigwyddai.  Ac eto, o weld Cymru’n rhan o’r gystadleuaeth, roeddwn am weld y tîm yn dal eu tir ac yn llwyddo.

Ond rwy’n ofni mai tipyn o besimist ydw i o ran pêl droed.  Dwi ddim yn disgwyl i’n nhîm i ennill. Mae hynny’n beth od o gofio mai un o gefnogwyr Man U ydw i, a’r tîm hwnnw wedi cael y fath lwyddiant dros yr ugain mlynedd ddiwethaf.  Yn ddi-ffael bron, disgwyl i’r tîm golli fyddwn i.  Yn hynny o beth, rwyf wedi cael fy nghyhuddo o fod yn ofergoelus trwy gredu fod rhaid i mi ddarogan gwae er mwyn i’r tîm ennill.

Ond rwy’n mynnu nad ofergoelus ydw i ond pesimistaidd.  Nid bod hynny’n golygu fod y siom yn llai pan fyddwn ni’n colli.  A thros y blynyddoedd mi gawsom ni’r Cymry fwy na digon o siomedigaethau.  A wyddoch chi be?  Disgwyl colli oeddwn i ddoe.  Ofni’r gwaethaf.  Yr hen besimist ynof yn ei amlygu ei hun eto.

Ond wnaethon ni ddim colli.  A mawr oedd y dathlu.  Ac am ein bod wedi ennill mae eisoes obaith o fynd ymlaen i’r rownd nesaf wedi i’r gemau grŵp ddod i ben.  Fentrwn ni freuddwydio?

Canmil gwaeth na’r pesimist pêl droed yw’r pesimist Ffydd nad yw’n disgwyl llwyddiant yn yr Eglwys ac yng ngwaith yr Efengyl. Ddylai’r pesimist Ffydd ddim bodoli o gwbl, wrth gwrs.  Os ydym yn credu yn y Duw Goruchaf sy’n medru cyflawni pob peth, ddylem ni ddim bod yn bobl sy’n disgwyl y gwaethaf yng ngwaith y Deyrnas.

Beth bynnag a welsom yn y gwaith hwn, a beth bynnag yw amgylchiadau ein heglwysi, mae’r Duw Byw o’n plaid.  Y Duw sy’n cyflawni gwyrthiau yw ein Duw ni.  Duw’r diwygiadau a’r deffroadau ysbrydol yw ein Duw ni.  Y Duw sy’n bywhau’r Eglwys ar hyd ac ar led y byd heddiw yw ein Duw ni.

Pobl sy’n disgwyl y gorau, nid y gwaethaf, ddylai Cristnogion fod: pobl sy’n disgwyl llwyddo, am fod Duw’r nefoedd a’r ddaear o’u plaid.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Mehefin, 2016