AROS

main-large-welshWedi’r holl ddadlau, mae diwrnod y Refferendwm bron â chyrraedd.  Ddydd Iau nesaf, bydd gofyn i ni ddewis rhwng AROS yn yr Undeb Ewropeaidd neu ADAEL.  Tybed beth wnaiff pobl gwledydd Prydain?  Beth wnawn ni?

Mae’r holl ddadlau a ffraeo ymhlith gwleidyddion yn ystod yr ymgyrch wedi bod yn ddigon i ddrysu llawer o bobl.  Mae pob math o ystadegau wedi eu taflu atom.  Mae’r gwleidyddion yn cyhuddo’i gilydd o ddweud celwyddau.  Pwy a beth allwn ei gredu?  Pwy sy’n iawn?  Sut dylem bleidleisio?

I mi, does ond un dewis, sef AROS.

AROS, yn un peth, er mwyn Cymru.  Mae Cymru wedi, ac yn dal i dderbyn arian mawr o Ewrop.  Mae’r arian hwn yn dod i ni am ein bob yn wlad dlawd.  Dyna’r gwir trist.  Ac rydym yn dlawd, mewn cymhariaeth â rhannau eraill o Brydain, am nad yw llywodraethau o bob lliw yn Llundain wedi ein trin yn deg.  Ynfydrwydd fyddai i ni ddewis gadael Ewrop a cholli’r arian hwn, gan gredu y bydd San Steffan yn gwneud yr hyn y maen nhw wedi methu â’i wneud ar hyd y blynyddoedd.

AROS, er mwyn heddwch. Mae  gwledydd yr Undeb Ewropeaidd wedi byw mewn heddwch â’i gilydd ers yr ail Ryfel Byd.  Mae’r berthynas a’r cydweithio sydd wedi datblygu wrth i fwy a mwy o wledydd ddod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd yn amlwg wedi cyfrannu at yr heddwch hwn.  Ydi pobl Prydain, sydd wedi ymffrostio cymaint yn yr hyn a wnaethant dros ryddid a heddwch ar gyfandir Ewrop eisiau bod yn gyfrifol am beryglu’r cydweithio a’r cyd-ddeall sy’n sicrhau’r heddwch hwnnw?

AROS er mwyn eraill.  Un o’r pethau mwyaf digalon am y gri dros adael Ewrop yw’r agwedd a ddangosir at bobl a chenhedloedd eraill.  Mae’r holl sôn am fewnfudwyr, a llawer iawn o’r hyn a ddywedir am arian, yn dangos agwedd warthus at bobl eraill. Pa fath o gymdeithas sy’n cau’r drws yn glep yn wyneb pobl y mae llawer ohonyn nhw un ai’n ffoi rhag rhyfeloedd a  gormes neu’n chwilio am well byd a bywyd iddyn nhw a’u teuluoedd? Ac os yw Llywodraeth Prydain yn rhoi mwy o arian i Ewrop nag a ddaw’n ôl, onid teg a gwaraidd o beth yw bod y cyfoethog yn helpu’r tlawd?  Tu cefn i’r gri dros adael, mae awydd hunanol i leihau’r cymorth a roddir ar hyn o bryd i bobl a chenhedloedd anghenus.

Ie, AROS yw’r dewis amlwg i mi, er mwyn Cymru, er mwyn heddwch, ac er mwyn pobl eraill. Does yna ddim un ‘ffordd Gristnogol’ o bleidleisio ddydd Iau.  Mae rhai Cristnogion yn gweld pethau’n wahanol i mi.  Ond i mi, mae rhoi Cymru a’i phobl, a heddwch, a lles pobl a chenhedloedd eraill – llawer ohonyn nhw’n dlawd a than orthrwm – yn gydnaws â’r Ffydd Gristnogol ac yn fwy na digon o reswm dros AROS.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: