A dyma obaith

JS93980936

Dwy nos Wener, dau ganlyniad, a dau emosiwn gwahanol iawn i’w gilydd.  Wythnos yn ôl, wedi’r Refferendwm roeddwn yn gwbl ddigalon, yn ofni’r gwaethaf ac yn anobeithiol.  Echnos, wedi buddugoliaeth tîm pêl droed Cymru dros dîm Gwlad Belg yn Lille, roeddwn ar ben fy nigon ac yn llawn gobaith.

Peth rhyfedd ydi gobaith.  Erbyn hyn, mae pawb sy’n cefnogi tîm Cymru – hyd yn oed besimistiaid fel fi – yn mentro gobeithio y cyrhaeddwn ni’r Rownd Derfynol.  Wedi’r cwbl, mae yna bellach sail dros fod yn obeithiol: rydym yn y Rownd Gynderfynol; mae’r tîm yn chwarae’n ardderchog; rydym yn brif sgorwyr y gystadleuaeth; mae’r tîm rheoli yn cael hwyl ryfeddol arni.  Wrth gwrs, dyw’r pethau hyn ddim yn gwarantu y byddwn ni’n ennill y gêm yn erbyn Portiwgal nos Fercher, ond maen nhw’n rhoi sail i’n gobaith.

Ie, mor wahanol i’r wythnos flaenorol.  Ond pam yr anobaith wedi canlyniad y Refferendwm?  Am y rheswm syml na allwn weld unrhyw sail o gwbl dros fod yn obeithiol ynghylch y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.  Ers y canlyniad, clywyd y bobl a fu’n addo’r byd i ni cyn y bleidlais unai’n torri’r addewidion hynny neu’n gwadu eu bod nhw wedi eu gwneud o gwbl.  A thrist fu clywed pobl oherwydd hynny yn dweud eu bod nhw eisoes yn difaru pleidleisio dros adael yr Undeb gan eu bod erbyn hyn yn teimlo iddyn nhw gael eu camarwain, a hyd yn oed eu twyllo gan yr holl addewidion a wnaed ynghylch ariannu’r Gwasanaeth Iechyd er enghraifft.

Gofid pethau yw fod llawer o’r gobaith oedd gan bobl yn obaith ansicr am ei fod yn rhannol beth bynnag wedi ei seilio ar ffeithiau sigledig, ac ar bob math o addewidion eithafol a wnaed gan bobl na fyddai byth yn atebol am unrhyw beth yr oedden nhw’n ei addo.

Mae’n rhaid wrth obaith.  A diolch am hynny, mae’r Ffydd Gristnogol yn rhoi gobaith i ni: gobaith am faddeuant; gobaith am gymorth a chysur Duw; gobaith am y bywyd tragwyddol.  A’r peth gwych yw nad gobaith gwag yw hwn, ond gobaith ag iddo sail sicr.  Meddai Paul amdano, ‘A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy’r Ysbryd Glân y mae wedi ei roi i ni (Rufeiniaid 5:5).

Beth bynnag a ddigwydd nos Fercher, beth bynnag a ddaw o ganlyniad i’r Brexit y clywsom hyd syrffed amdano, gallwn gofleidio’r gobaith sydd yn yr Efengyl gan wybod na fydd Duw yn ein siomi mewn unrhyw ffordd.  Sail y gobaith sydd gennym yw bod Duw wedi ein caru ddigon i roi ei Fab Iesu Grist i farw trosom ar Galfaria.  Os gwnaeth hynny trosom, gallwn fod yn gwbl sicr y bydd yn rhoi i ni bopeth y mae wedi ei addo erioed.  Ydi, mae ein gobaith ar dir cwbl gadarn.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Gorffennaf, 2016

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: