Dim ofn methu

Bosnia & Herzegovina v Wales - UEFA Euro 2016 Qualifying Group B

Un cyfeiriad bach arall at bêl droed, ac mi gewch chi lonydd am sbel hir! Fydd Cymru ddim yn Rownd Derfynol Ewro 2016 yn Ffrainc heno, ond er y siom nid oes dim yn aros ond balchder yn llwyddiannau ein tîm cenedlaethol dros y mis diwethaf. Mae’r ffaith ein bod yn gallu sôn am ein siom ar ôl cyrraedd y Rownd Gynderfynol yn dangos pa mor wych y chwaraeodd y Cymry yn y gystadleuaeth. ‘Un gêm yn ormod’, meddai sawl un nos Fercher, ond o feddwl y gellid dweud yr un peth yn union nos Iau am bencampwyr y byd, yr Almaen, doedd dim cywilydd o gwbl yn hynny. Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n gysylltiedig â’r tîm mewn unrhyw ffordd.

Soniodd rheolwr tîm Cymru, Chris Coleman am yr angen i beidio ag ofni breuddwydio. A do, fe wireddwyd blynyddoedd o freuddwydion yn Ffrainc yr haf hwn. Soniodd hefyd am bwysigrwydd peidio ag ofni methu. Ac na, wnaeth ei dîm ddim methu o gwbl, ond llwyddo y tu hwnt i bob disgwyl.

Bydd llawer yn cymhwyso ei eiriau i’r byd gwleidyddol a chenedlaethol, gan ein hannog i freuddwydio am ddyfodol gwell i Gymru ac i weithredu er mwyn sicrhau’r dyfodol hwnnw, heb ofni methu.

A bydd eraill yn cymhwyso’r geiriau i’r Eglwys. Byddant yn ein hannog i freuddwydio am gael gweld yr Efengyl yn llwyddo. Byddant yn galw arnom i weithio dros Grist a’i deyrnas heb ofni methu, wrth i ni fentro gwneud pethau gwahanol a chyflwyno’r Efengyl mewn ffordd newydd.

Ond tybed, wrth i ni siarad am rannu’r Efengyl mewn ffordd newydd, fod yna berygl i ni fynd i’r gors? Mae ffyrdd newydd yn medru awgrymu dulliau newydd a phatrymau newydd. Does dim o’i le yn hynny fel y cyfryw. Ond a oes angen rhywbeth mwy sylfaenol o lawer na hynny? Yn hytrach na meddwl am ddulliau a thechnegau gwahanol, a fyddai’n rheitiach i ni feddwl am gyflwyno’r Efengyl yn fwy naturiol i bobl eraill? Rywsut, mae angen i ni fedru sôn yn naturiol am Iesu Grist. Mae angen cyflwyno’r newydd da amdano mewn ffordd syml, ddiymdrech rywsut, fel bod pobl yn gweld mai rhywbeth sy’n golygu popeth i ni yw’r Efengyl. Yn hytrach na meddwl am ddulliau effeithiol a gwahanol, mae angen cyflwyno Crist i bobl fel person sy’n gwbl ganolog i’n holl fywyd.

Gallwn dreulio oriau lawer yn dyfeisio a pherffeithio dulliau a thechnegau. Ond os mai dyna’n unig fydd gennym i gyflwyno’r Efengyl – technegau a dulliau – pa obaith sydd gennym? Os llwyddwn, fodd bynnag, i gyflwyno Iesu Grist yn onest, yn naturiol, yn syml ac yn bersonol i bobl eraill, gallwn freuddwydio am lwyddiant i’r Efengyl a ffyniant a bywyd newydd i’r Eglwys. Fentrwn ni wneud hynny, heb ofni methu? Fentrwn ni rannu’r Ffydd yn syml a diffuant?

Cliciwch yma http://www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 10 Gorffennaf, 2016

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: