Dim ond y gwir

Medi 18, 2016

transparentweblogo

Un o’r sefydliadau prysuraf yn yr Unol Daleithiau heddiw yw FACTCHECK.ORG.  A’r hyn sy’n gyfrifol am hynny yw’r datganiadau a wneir gan wleidyddion ar drothwy’r Etholiad Arlywyddol.  Ysgolheigion o Brifysgol Pensylfania sy’n cynnal prosiect FACTCHECK.ORG, a’u nod yw gwirio datganiadau’r gwleidyddion er mwyn helpu pobl i benderfynu pwy sy’n deilwng o gael eu pleidlais.

A beth mae pobl FACTCHECK yn ei wneud?  Yr union beth hynny – gwirio geiriau’r gwleidyddion, i weld a ydynt yn dweud y gwir amdanynt eu hunain ac am bobl eraill ac am bob math o bynciau.  Ac un o’r bobl sy’n cadw’r ysgolheigion yn rhyfeddol o brysur yw Donald Trump. Nid fo yw’r unig un, wrth gwrs, ond mae Mr Trump mor dafodrydd fel bod angen gwirio bron bopeth a ddywed.

Un enghraifft ddiweddar – wna i ddim deud ‘yr enghraifft ddiweddaraf’, gan y bydd yn debygol o fod wedi deud rhywbeth arall eto cyn i chi ddarllen y geiriau hyn – yw’r hyn a ddywedodd ddydd Gwener am yr holl ddadlau a fu ynghylch lle ganed yr Arlywydd Obama.  Bu’r ddadl honno’n ffrwtian ers o leiaf 2008 wedi i rai honni mai yn Kenya y’i ganed, ac na ddylai felly fod yn Arlywydd am nad oedd wedi ei eni yn yr Unol Daleithiau. Ers 2011, bu Donald Trump yn un o brif ladmeryddion yr honiad hwn, er bod yr Arlywydd yn 2008 wedi cyhoeddi ei dystysgrif geni, a nodai mai yn Hawaii y’i ganed.  Cadarnhawyd hynny yn 2011 gyda chyhoeddi fersiwn lawn y dystysgrif.

Ddydd Gwener, cyfaddefodd Trump fod yr Arlywydd Obama ‘wedi ei eni yn yr Unol Daleithiau, a dyna ddiwedd ar y mater’.  Ond aeth yn ei flaen i ddweud mai Hillary Clinton a’i thîm etholiadol yn 2008 oedd yn gyfrifol am ledaenu’r stori i ddechrau, ac mai Trump ei hun a roes daw ar y cyfan (trwy ‘orfodi’ Obama mae’n debyg i gyhoeddi’r dystysgrif).

 chroen ei ddannedd y cyfaddefodd Trump y gwir.  Ond fel y dangoswyd yn ddiweddarach gan FACTCHECK.ORG, mynnodd ar yr un gwynt ddweud dau gelwydd arall.  Oherwydd nid Clinton a’i phobl a roes gychwyn i’r stori, ac nid Trump a roes ddiwedd iddi.  I’r gwrthwyneb yn llwyr, gan iddo fynnu ar fwy nag un achlysur mai ffug oedd y dystysgrif a gyhoeddodd Obama.  Mae’n amlwg na all Trump gydnabod un celwydd heb ddweud dau arall.

I’r Cristion, mae Un llawer mwy na FACTCHECK yn gwirio ei eiriau. Y Duw geirwir ei hunan sy’n gweld a chlywed pob dim, ac i’r Duw hwnnw yr ydym yn atebol am y cyfan a ddywedwn am eraill ac amdanom ein hunain.  A phe byddem yn ffyddlon i’r Arglwydd, ni fyddai angen FACTCHECK o fath yn y byd ar neb o’n cydnabod. Yn nerth Duw, felly, ymdrechwn bob amser i efelychu Crist gan ddweud y gwir, fel y gall pobl ymddiried yn llwyr ynom ni a’n geiriau.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Medi, 2016