Y llun cyflawn

Background with blank canvas on wooden table

Ar raglen ‘Stiwdio’ ar Radio Cymru’r wythnos ddiwethaf, ailddarlledwyd darn o gyfweliad a wnaed ryw ddwy flynedd yn ôl â’r arlunydd o Sir Fôn, Wilf Roberts, a fu farw ganol mis Medi.  Soniodd amdano’i hun yn mynd ati i wneud llun newydd.  Y peth cyntaf y byddai’n ei wneud fyddai taro rhyw fath o liw ar y ganfas ‘i dorri’r gwyn’, cyn dechrau peintio a ‘gadael i’r paent gymryd  drosodd’.  Ac yn aml iawn, meddai, byddai’r llun ‘yn dra gwahanol i be wnes i gychwyn ag o’.

Gallaf ddychmygu sawl llenor yn dweud peth tebyg. Gall stori neu gerdd ddatblygu wrth i’r awdur sgwennu, nes bod y gwaith gorffenedig yn aml yn wahanol i’r hyn a fwriadwyd yn wreiddiol.  Mae’r cymeriadau neu’r themâu yn medru mynd â’r awdur i gyfeiriad annisgwyl.

Rhaid i mi gydnabod fod hynny’n wir ar brydiau hefyd am y pytiau hyn yn Gronyn.  Nid wyf finnau chwaith, wrth gychwyn sgwennu, bob amser yn gwbl siŵr i ba gyfeiriad y byddaf yn mynd.

Ac onid yw’r un peth yn wir am fywyd pob un ohonom?  Wyddom ni ddim sut all pethau droi o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Ar ddechrau dydd, gall fod gennym gynlluniau a bwriadau o bob math, ond wrth i’r oriau fynd heibio daw’n amlwg mai llwybr gwahanol sy’n agor o’n blaen, a phobl wahanol a digwyddiadau gwahanol – helyntion gwahanol a syrpreisys gwahanol – sy’n ein haros.  Dalen newydd, wag yw pob diwrnod newydd, a’i ddiwedd – ar ddechrau dydd – yn ddirgelwch ac yn ansicr.  Ac wrth geisio ymdopi â’r  cyfan, y cysur mawr sydd gennym yw y bydd Duw gyda ni, beth bynnag a wynebwn.

Wyddom ni ddim chwaith beth fydd dyfodol yr Eglwys Gristnogol yn ein gwlad.  Ni ddatgelwyd i ni sut bydd y llun yn datblygu.  Nid yw’r ganfas yn wag heddiw, wrth reswm, gan mai gwaith sy’n para o oes i oes yw gwaith yr Efengyl.  Mae’r Eglwys wrth ei gwaith yn addoli ac yn cenhadu ac yn gweithredu cariad Crist.  Ond heb ei orffen y mae’r llun; a gwyddom trwy ffydd mai Duw fydd yn peintio’r llun hwnnw.  Yn ei ddwylo diogel ef y mae’r gwaith, a diolchwn am gael credu y bydd yr Arglwydd Dduw yn gofalu am ei Eglwys i bob yfory.

A wyddom ni ddim beth a ddigwydd yn y byd, gyda’i amryfal broblemau dyrys.  Mae dyfodol y byd a’i bobl yn aneglur i ni ond yn hysbys i’r Duw Mawr sy’n rheoli dros y cyfan.  Yng nghanol dryswch byd, diolch am y sicrwydd sydd gennym fod Duw yn teyrnasu ac yn cyflawni ei fwriadau doeth ar gyfer y byd a’i bobl.  Iddo Ef, mae’r llun eisoes yn gyflawn ac yn amlwg, er mor aneglur yr ymddengys i ni.

Mentrwn ymlaen mewn ffydd, gan gredu fod ein Tad Nefol yn gwarchod trosom, yn y gobaith y bydd y llun ryw ddydd yn amlwg i ninnau.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 02 Hydref, 2016

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: