Codi’r groes bob dydd

jesus-cross

Ychydig dros flwyddyn yn ôl oedd y tro dwytha i mi weld peth tebyg.  Mi soniais amdano yn Gronyn ar y pryd.  Ar gylchfan y’i gwelais y llynedd, ac ar gylchfan y’i gwelais ddydd Mercher – cylchfan Caeathro y tro hwn.  Tybiais yn ddigon naturiol mai’r dyn a welais ger Pont y Borth y llynedd oedd un o’r ddau ddyn a welais yng Nghaeathro.  Wedi’r cwbl, faint o bobl sy’n llusgo croes o amgylch y wlad?

Ond nid Clive Cornish, y dyn a welais y llynedd, oedd yr un o’r ddau, ond Emyr Mathias o Landysul a Lyndsay Hamon.  Ers mis, maent wedi cerdded y wlad, gan ddechrau yn Nhŷ Ddewi a gorffen ar gopa’r Wyddfa ddoe.  (Erbyn ddoe, roedd Clive Cornish wedi ymuno â nhw, fel bod tair croes yn cael eu cario i’r copa.) Cyn hynny, daeth Emyr a Lyndsay i wasanaeth arbennig yn yr Eglwys yn Llanberis nos Wener.  Yno, cafwyd peth o hanes Emyr a chefndir y daith hon.

Rwy’n dychmygu fod codi croes bren 50 pwys, 12 troedfedd o hyd, yn waith caled, heb sôn am orfod ei llusgo ar draws gwlad. Ac rwy’n dychmygu nad peth hawdd yw goddef y gwawd a ddaw o du rhai pobl o wneud hynny.  Ond mae’r Cristnogion hyn yn gweld y cyfan yn gyfle i dystio i Grist a’i groes wrth i bobl eu holi am y groes ac am y Ffydd Gristnogol.

Soniodd Iesu wrth ei ddisgyblion am godi croes.  Ond am beth oedd o’n sôn?  Nid am godi’r groes a gododd Iesu ei hun.  Cododd Iesu ei groes, a marw arni er mwyn i ni beidio â dioddef yr hyn a ddioddefodd o. Ar y groes, roedd Iesu’n dioddef cosb ein pechodau ni, fel nad oes rhaid i ni ei dioddef ein hunain.  Roedd croes Iesu’n unigryw; a diolch am hynny, nid oes angen i ni godi’r groes honno.

Nid sôn oedd Iesu chwaith, fel y gwnawn ni, am ‘gael croes drom i’w chario’ wrth i ni orfod wynebu pob math o dreialon ac anawsterau.  Nid rhywbeth sy’n dod arnom yw’r groes y sonia Iesu amdani, ond rhywbeth yr ydym ni yn dewis ei wneud.

Ac mae’n rhaid ychwanegu hefyd nad sôn oedd Iesu am genhadu trwy gario croes bren o amgylch y lle. Nid amarch i Emyr a’i ffrindiau, nac i’w ffydd a’u hymdrech fawr i gyflwyno’r Efengyl i bobl Cymru yw dweud hynny.  Rhaid ei ddweud rhag i ni roi’r argraff mai gweithred anghyffredin i ambell   Gristion mwy brwdfrydig na’i gilydd yw codi croes.  Mae Iesu’n sôn am bob Cristion pan ddywed, ‘Os myn neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes bob dydd a’m canlyn i’ (Luc 9:23).  Rhaid i bob Cristion fod yn barod, bob dydd, i roi Crist yn gyntaf (‘ymwadu ag ef ei hun’), i ddioddef pob math o sen a gwawd er mwyn Iesu Grist (’codi ei groes’), ac i ufuddhau i’r Arglwydd Iesu a’i efelychu (‘a’m canlyn i’). Mae cario darn hir o bren trwm yn anodd; mae ‘codi’r groes’ (yn yr ystyr a roes Iesu i’r ymadrodd)  yn anos  fyth.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 09 Hydref, 2016

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: