O ddrwg i waeth

Hydref 16, 2016

picture1

Does dim rhaid wrth fathemategydd da i wybod fod 322,762,018 yn rhif mawr iawn. Pwy all amgyffred y fath rif?  Dychmygwch bentwr o 322 miliwn o gerrig.  Dychmygwch lyfrgell o 322 miliwn o lyfrau.  Neu beth am dyrfa o 322 miliwn o bobl?

322 miliwn (neu 322,762,018) oedd poblogaeth Unol Daleithiau’r America ddechrau Ionawr yn ôl yr U.S. Census Bureau. Fedraf fi ddim  amgyffred y fath rif.  Ond mae’n amlwg i mi a phawb arall fod hynny’n andros o lot o bobl.  Ac o gofio hynny, y dirgelwch mawr yw na fedrai gwlad â chanddi gynifer o bobl ddod o hyd i rywun gwell na Donald Trump yn ymgeisydd am yr Arlywyddiaeth.  Ac o weld yr holl daflu baw rhyngddo fo a Hillary Clinton dros yr wythnosau diwethaf, mae’n rhyfedd meddwl na ellid cael – o blith y 322,762,016 eraill o bobl y wlad – dau ymgeisydd mwy cymwys.

Wedi’r ymgyrchu hir, tair wythnos sydd bellach tan ddydd yr Etholiad.  Nid yw’r un o’r ddau ymgeisydd yn ein llenwi â gobaith y gwelwn Arlywydd a fydd yn llais doeth a chyfiawn ar ran yr Unol Daleithiau ar lwyfan byd.  Ond mae datganiadau diweddaraf Donald Trump yn peri hyd yn oed fwy o bryder na rhai o’r pethau a ddywedodd cyn hyn.  Ers misoedd, clywyd Donald Trump yn dweud pob math o bethau ymfflamychol; daeth Mwslemiaid, Mecsico, mewnfudwyr a merched dan ei lach dro ar ôl tro.  Dros y dyddiau diwethaf, rhoddwyd mwy a mwy o sylw i’r hyn a ddywedodd am ferched, a chyhoeddwyd recordiad ohono’n siarad yn hyll ac anweddus am ferched penodol rai blynyddoedd yn ôl.  Fe’i cyhuddwyd hefyd gan fwy nag un ferch o ymddwyn yn gwbl amhriodol tuag atyn nhw.

Ymateb Mr Trump sy’n peri pryder gwirioneddol, wrth iddo ddadlau nad yw’r cyhuddiadau hyn yn ddim ond cynllwyn y sefydliad gwleidyddol a’r Wasg i’w ddifrïo fo.  A gwaeth hyd yn oed na Trump yw rhai o’i ddilynwyr sy’n bygwth, fel y gwnaeth un o’r enw Dan Bowman, ‘Os caiff hi [Hillary Clinton] ei hethol, gobeithio y gallwn drefnu coup.  Mi ddylai hi gael ei charcharu neu ei saethu.  Dyna pa mor gryf yr ydw i’n teimlo am yr holl beth.  Mi gawn ni chwyldro, ac mi wnawn ni eu llusgo nhw o’u swyddi os bydd raid.  Mi fydd yna dywallt gwaed mawr.  Os mai dyna fydd ei angen … mi wnawn i unrhyw beth dros fy ngwlad.’

Gobeithio mai pobl wirion sy’n siarad ar eu cyfer yw Mr Bowman a’i debyg.  Ond mae’r fath siarad yn dangos mor fregus ac mor beryglus yw pethau yn yr Unol Daleithiau.  Fedrwn ni ddim deall y cyfan sy’n digwydd yno. Chawn ni ddim bwrw pleidlais y mis nesaf.  Ond mi allwn, ac mi ddylem, weddïo dros y wlad a’i phobl, a thros y byd y mae gan yr Unol Daleithiau’r fath ddylanwad ynddo.  Gweddiwn y bydd doethineb a gwarineb yn cario’r dydd, er mwyn pawb ohonom.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 16 Hydref, 2016