Diolch am beth?

t

Morgan Bryn Williams, Pwllheli, sy’n cael profiad o waith y Weinidogaeth gyda ni, sy’n sgwennu’r tro hwn.

 Yng nghanol holl gyffro’r Etholiad yn yr Unol Daleithiau, a’i ganlyniad sydd wedi taro’r byd gwleidyddol oddi ar ei echel dros y dyddiau diwethaf mae  cyfnod Diolchgarwch yr Americanwyr yn dod yn nes. ‘Sgwn i am beth fydd nifer o bobl yno’n teimlo’n ddiolchgar? Efallai bydd rhai’n diolch bod y dyn yma, sydd i’w weld fel arwr i rai, wedi cael ei benodi yn Arlywydd. Efallai bod rhai’n pendroni ac yn ei chael yn anodd iawn i feddwl am unrhyw beth i ddiolch amdano. Yn sicr, bydd nifer fawr o bobl yn ddiolchgar iawn bod yr Etholiad drosodd.

Rydym ni hefyd wedi cael cyfle ychydig wythnosau’n ôl i ddiolch am yr holl bethau sydd gennym ni.  Weithiau, mae’n hawdd iawn anghofio bod yn ddiolchgar, a dim ond meddwl am yr holl bethau sydd gennym ni adeg y Diolchgarwch; ond fel dywed yr emyn hynod o syml i blant: “Cofia bob amser, cofia bob tro, paid ag anghofio dweud diolch”.  Weithiau, nid ydym yn sylweddoli’r holl bethau yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol. Er enghraifft, er eu bod wedi dewis y fath berson i fod yn Arlywydd drostyn nhw, rhaid i’r Americanwyr gofio nad oes gan lawer iawn o wledydd dros y byd ryddid i leisio eu barn ac i ddewis arweinydd. A ninnau hefyd, pa mor aml ydan ni yn cwyno am y Gwasanaeth Iechyd heb sylweddoli ei bod yn fraint cael gwasanaeth iechyd mor dda; ac nid yn unig hynny, ond ein bod hefyd yn ei gael am ddim.

Weithiau, mae’n anodd iawn gweld y pethau da a ddaw allan o’r sefyllfaoedd gwahanol yn ein bywydau. Ond daw’r amser lle mae’n bosib edrych yn ôl a gwerthfawrogi’r pethau da a ddaw allan o rai sefyllfaoedd: teuluoedd wedi nesáu at ei gilydd, cyfleoedd cwbl   annisgwyl, ac ati.  Wrth weddïo am gysur gan Dduw trwy’r cyfnodau caled, rydym yn cael nerth ei Ysbryd Glân er mwyn i ni fod yn amyneddgar, i ni weld y pethau da ddaw ohonynt. Bendithia Duw ni hefyd gyda phobl o’n cwmpas i edrych ar ein holau tra rydym yn profi’r amseroedd caled yma, er mwyn ein hatal rhag teimlo’n unig.

Felly o safbwynt gwrthrychol, ydy, mae’r cyfnod hwn yn hanes yr Unol Daleithiau yn gyfnod ansicr, ac mae’r dyfodol yn edrych yn ddu iawn i rai o’r bobl yno.  Ond yr Arglwydd Dduw sydd dal i lywodraethu, ac wrth edrych yn optimistaidd ar eu sefyllfa, dim ond am wyth mlynedd, os hynny, y bydd Donald Trump yn rheoli!  Ond yn awr, dwi’n gofyn i chi weddïo drosto, iddo gael ei amgylchynu gan y bobl gorau ar gyfer y wlad, ac iddo gael ei eneinio gyda’r Ysbryd i wneud gwelliannau yn ei wlad, ac yn ystyr gorau posibl ei eiriau, ‘make America great again’.

Bendith arnoch yn ystod yr wythnos.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Tachwedd, 2016

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: