Gair y flwyddyn (eto)

post-truth-21

‘Na, Google bach, nid dyna oeddwn yn ei olygu.’

Chwilio am enghreifftiau o’r ymadrodd ‘ôl-wirionedd’ oeddwn i, gan gredu mai dyna’r cyfieithiad Cymraeg am post-truth (a ddewiswyd yn ‘air y flwyddyn’ gan Eiriaduron Rhydychen y tro hwn.  Soniais am air y flwyddyn cwmni Collins bythefnos yn ôl).  Roedd yn amlwg na allai Google ddod o hyd i’r term Cymraeg wrth chwilio’n sydyn trwy gannoedd a miloedd o ddogfennau.

Er mwyn sicrhau fy mod wedi rhoi’r gair cywir, gofynnodd  Google, ‘Did you mean “old-gwirionedd”’?  Na, nid dyna a olygwn; roedd y mwngrel hwnnw o derm mor ddieithr i mi ag oedd ‘ôl-wirionedd’ i Google.  Ond o ystyried y peth, mwngrel neu beidio, mae old-gwirionedd yn well o lawer nag ‘ôl-wirionedd’.

Ond beth ydi ‘ôl-wirionedd’? Ym maes gwleidyddiaeth y bathwyd y term, a chlywir mwy a mwy o bobl yn sôn am ‘post-truth politics’ erbyn hyn.  Dyma’r wleidyddiaeth sy’n dewis anwybyddu ffeithiau.  Dros y misoedd diwethaf, clywyd gwleidyddion ac arbenigwyr y stryd yn dadlau dros hyn ac arall gan gyflwyno ‘ffeithiau’ ac ‘ystadegau’ fel gwirioneddau hyd yn oed pan oedd yn amlwg iddynt hwy ac i bawb arall nad oedd y pethau hynny’n wir o gwbl.  Un o’r enghreifftiau amlycaf a gafwyd yng ngwledydd Prydain oedd yr honiad a ail adroddwyd hyd syrffed y byddai’r Deyrnas Unedig yn arbed £350 miliwn yr wythnos wrth adael yr Undeb     Ewropeaidd ac y byddai’r holl arian hwnnw’n cael ei roi i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Roedd tystiolaeth  annibynnol gref yn dangos na fyddai’r Llywodraeth yn arbed y swm hwnnw, a phob synnwyr yn dweud na ellid   dibynnu ar yr addewidion ynghylch y Gwasanaeth Iechyd.  Y tristwch mawr oedd bod y bobl a wnai’r honiadau a’r addewidion yn gwybod hynny hefyd.  Ond doedd y ffaith nad oedd y pethau hyn yn wir yn cyfrif dim.

Duw a’n gwaredo rhag dilyn y llwybr ôl-wirionedd hwn yn ein crefydd.  Yn y cyswllt Cristnogol, Duw a’n cadwo rhag anwybyddu’r ffeithiau sydd wedi eu datguddio yn Y Beibl ac sydd wedi eu cadarnhau yn ein profiadau ninnau: y ffeithiau amdanom ni a’n cyflwr pechadurus; y ffeithiau am ffordd Duw i ddelio â’r cyflwr hwn trwy ddyfodiad Iesu Grist i’n byd, a’i farwolaeth a’i atgyfodiad; y ffeithiau am y bendithion mawr y mae Duw yn eu haddo i bawb sy’n credu ynddo.  Duw a’n gwaredo rhag pob math o grefydd sy’n mynnu anwybyddu gwirioneddau gan wneud Cristnogaeth yn ddim ond yr hyn y dewiswn ni iddi fod.

Peth cwbl ddieithr i’r Ffydd Gristnogol yw ‘ôl-wirionedd’ o bob math. Llawer gwell, a chan-mil mwy diogel fyddai glynu wrth ‘old-gwirionedd’ Y Beibl sy’n dyrchafu cariad Duw, aberth Crist a gwaith yr Ysbryd yn rhoi bywyd.

 Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 20 Tachwedd, 2016

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: