Coeden ddeugain

a-first-look-at-the-christmas-tree-outside-cardiff-castle

Mae’n debyg mai un o fanteision cael coeden Nadolig artiffisial yw nad oes angen penderfynu bob blwyddyn pa faint o goeden i’w phrynu.  “Ydi hon yn rhy fawr? Ydi hi’n rhy fach?  Ai tair troedfedd, ynteu bedair, ynteu chwech fyddai’n gweddu orau eleni?” 

Penderfynodd Cyngor Dinas Caerdydd logi ‘coeden ddeugain’ eleni; coeden artiffisial lliw aur â’i gwreiddiau yn China.  Cytunwyd i logi’r goeden dros y tri Nadolig nesaf am £10,000 y flwyddyn.  Roedd pobl y Brifddinas yn naturiol yn edrych ymlaen at weld y goeden ryfeddol 40 medr o uchder y tu allan i’r Castell yng nghanol y ddinas.    Byddai bron cyn uched â Thŵr Cloc mawreddog y Castell.

Wedi gosod y goeden, tipyn o embaras oedd sylweddoli mai 40 troedfedd oedd ei huchder, ac nid 40 medr, a hynny’n golygu, felly, ei bod deirgwaith yn llai nag a addawyd.  Mae’n anodd deall beth yn union a ddigwyddodd gan fod y Cyngor wedi ymddiheuro ar y naill law am y camgymeriad ac wedi mynnu ar y llaw arall mai coeden 40 troedfedd a fwriadwyd o’r cychwyn.  Hyd y gwelaf, y creadur bach a soniodd wrth y Wasg am 40 medr sy’n cael y bai.

Cafodd y Cyngor ei feirniadu a’i wawdio’n llym, nid yn unig am faint (neu ddiffyg maint) y goeden euraidd, ond hefyd am ei golwg.  Mae’n siŵr fod yna rai sy’n hoffi’r goeden.  (Gobeithio wir a hithau wedi costio £10,000 eleni!)  Ond mae eraill wedi eu siomi, a hwythau wedi disgwyl gweld coeden fwy o lawer.

Yn anorfod, caiff pobl eu siomi pan roddir gwybodaeth anghywir iddynt, neu pan na wireddir addewidion. Mor bwysig yw gofalu nad yw pobl yn cael eu siomi ym mhethau’r Ffydd.  Gall yr Eglwys eu siomi; gall gweinidog eu siomi; gall pob un ohonom eu siomi mewn gwahanol ffyrdd.  Ond nid yw’r Efengyl yn siomi neb, oherwydd ni all yr Efengyl, ac ni all y Ffydd siomi neb.  Mae’r Efengyl yn addo bywyd i bawb sy’n credu yn y Gwaredwr.  Mae Crist yn cynnig gobaith i bawb a ddaw ato.  Mae addewidion yr Efengyl yn gadarn, ac ni all Crist dorri ei addewid.

Ond y fath gyfrifoldeb sydd arnom i gyflwyno’r Efengyl a’r Ffydd yn ffyddlon, rhag i ni roi camargraff o’r hyn y mae Duw yn ei gynnig.  Mae wedi addo maddeuant pechodau, ond ni addawodd y byddai Cristnogion yn berffaith yn y byd hwn.  Mae wedi addo nerth a chymorth i wynebu pob math o flinderau, ond ni addawodd y byddai credinwyr yn osgoi trafferthion.  Ni addawodd y byddai popeth yn mynd o’n plaid bob amser, ond mae wedi addo ein cynnal a’n diddanu trwy’r cyfan a ddaw.  Ni addawodd ffortiwn i’r un ohonom, ond mae wedi addo’r cyfoeth mwyaf yn y nefoedd.

Nid yr Efengyl na’r Ffydd sy’n siomi, ond y camsyniadau sydd gan bobl yn eu cylch.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Rhagfyr, 2016

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: