Ein heddiw ni

peter-capaldi-as-the-doctor-in-doctor-who

Llun: BBC

Nid yw pawb yn gwirioni’r un fath.  Mae rhai wrth eu bodd efo ffilmiau a rhaglenni ffuglen wyddonol.  Dydw i ddim. Dwi’n cael dim blas ar Star Wars na Star Trek na’r un ffilm sci-fi arall.  Ac felly bydd yn anodd gennych gredu i mi ar un adeg fod yn wyliwr brwd o Doctor Who.  Ond roedd hynny nôl yn nyddiau William Hartnell, y ‘Doctor’ gwreiddiol.  Bellach, mae’r deuddegfed ‘Doctor’, Peter Capaldi, wedi cyhoeddi y bydd yn gadael y gyfres ddiwedd y flwyddyn. Bydd ar y BBC angen ‘Doctor’ newydd.  Ac er i Doctor Who a minnau fynd yn ddieithr i’n gilydd ers blynyddoedd, mae gen i flys cynnig am y swydd wedi i mi fwynhau dwy siwrnai arbennig y dydd o’r blaen.   Roedd y naill daith i’r gorffennol a’r llall i’r dyfodol; yn union fel teithiau’r ‘Doctor’. Dwi wedi sylweddoli bod ‘teithio trwy amser’ yn ddigon difyr!

Taith i’r dyfodol oedd y gyntaf, ar hyd Ffordd Osgoi’r Bontnewydd.  Mae’r lôn newydd yn werth ei gweld, o  gylchfan y ‘Goat’ yn Llanwnda, draw at Waith Brics Caernarfon, heibio i Glan Gwna a throsodd i gylchfan Plas Menai a Ffordd Osgoi’r Felinheli. Roedd y traffig trwm yn llifo’n rhwydd arni. Taith i’r gorffennol oedd yr ail, ar y trên o Gaernarfon i Lanberis.  Ac yn rhyfedd iawn, mewn un man, rywle rhwng y Gwaith Brics a Ffatri Peblig, roedd y ddwy daith fwy neu lai’n dilyn yr un llwybr.  Mae’r gwaith ar y ffordd osgoi heb ei gychwyn; mae’r cledrau wedi eu codi ers talwm; ond mi ellwch chithau os mynnwch wneud y ddwy daith trwy wylio’r delweddau rhithiol sy’n darlunio’r lôn arfaethedig ac yn dod â’r hen reilffordd yn fyw i’r cof.  Chwiliwch amdanynt ar YouTube.

Ond er difyrred y teithio, nôl i heddiw fu raid dod. Ac yn union felly hefyd, yn yr heddiw hwn yr ydym i fyw fel Cristnogion, er y duedd i geisio ddoe ein hiraeth ac yfory ein breuddwydion.  Heddiw yr ydym i wasanaethu ac i ddwyn ein tystiolaeth i Iesu Grist.

Nôl hefyd o wylio’r ffordd a’r trên o bell i fod yn Gristnogion sy’n byw yng nghanol y byd a’i bethau.  A’r byd hwnnw nid yn fyd rhithiol na delfrydol lle mae popeth yn rhwydd a hardd, ond yn fyd go iawn, llawn o broblemau ac anawsterau yn ogystal â bendithion a chysuron.

Ac mor dda yw cofio mai i’r byd go iawn hwn, ac i’w heddiw ef ei hun y daeth Iesu Grist.  Fe’i ganed un waith, i fyw yn heddiw ei ddydd, yn y byd real a oedd, bryd hynny fel erioed, yn llawn o ofid a gwae, dioddefaint a phechod, dagrau a chwerthin, gobaith a llawenydd.  Fe ddaeth Iesu Grist nid i ymylon ein byd, i edrych arno o bell neu i wibio heibio iddo’n ddidaro, ond i’w ganol.  Fe ddaeth i’n byd; fe ddaeth atom; fe ddaeth yn un ohonom.  Mae’n deall yr hyn a brofwn ni am iddo fod trwy’r un profiadau ac am iddo wynebu’r un temtasiynau.  Yn ei nerth ef, a chyda’i gymorth ef y medrwn ninnau hefyd fyw’r bywyd Cristnogol yn ein byd a’n heddiw ni.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 19 Chwefror, 2017

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: