Efengyl Marc

Ebrill 2, 2017

C8K6CddUAAAognI

Ddeugain mlynedd wedi i Agatha Christie gyhoeddi ei stori olaf am Hercule Poirot, mae’r ditectif o Wlad Belg i’w weld unwaith eto mewn dwy nofel newydd gan Sophie Hannah, The Monogram Murders a Closed Casket. Ydi, mae un o dditectifs enwocaf y byd llenyddol wedi cael bywyd newydd, a hynny’n golygu y gall pawb sy’n mwynhau gwaith Christie fynd ati o’r newydd i ddarllen amdano.

Mae mwy nag un actor wedi chwarae rhan Poirot ar y teledu a sgrin fawr y sinema.  Ond yr actor y mae pawb yn ei uniaethu â Poirot yw David Suchet, a bortreadodd y ditectif ar y teledu am fwy nag ugain mlynedd.  I lawer iawn ohonom, Suchet yw Poirot, a Poirot yw Suchet.  Ond gwyddom nad dyna’r gwir.  Gwelsom Suchet yn chwarae rhan sawl cymeriad arall ar wahanol adegau.  Ac wrth reswm, gwyddom yn dda mai actor ydyw.

Os cafodd Poirot fywyd newydd trwy nofelau Hannah, mae David Suchet yn tystio iddo brofi bywyd newydd ers dros ddeng mlynedd ar hugain.  Roedd y Ffydd Gristnogol yn ddieithr iddo yn ei fywyd cynnar. Ond yn 1986, yn ddeugain oed, cafodd droedigaeth wrth iddo ddarllen, mewn ystafell westy, Lythyr Paul at y Rhufeiniaid.  Wrth ddarllen y llythyr hwn, daeth i weld mai trwy ffydd yn Iesu Grist y daw iachawdwriaeth; a bu deall hynny yn drobwynt yn ei fywyd.  Daeth i gredu yng Nghrist â’i holl galon, a bu’r Ffydd Gristnogol yn gynhaliaeth iddo byth ers hynny.

O gael y bywyd newydd hwn, bu’r Beibl yn llyfr cwbl ganolog i fywyd David Suchet. Mae wedi recordio’r Beibl cyfan ar gyfres o gryno-ddisgiau.  Nos Fawrth ddiwethaf, mewn cyfarfod arbennig yng Nghadeirlan St Paul yn Llundain, roedd yn darllen Efengyl Marc ar goedd.  Am ddwy awr, bu’r gynulleidfa’n gwrando arno’n darllen yr efengyl hon o’i dechrau i’w diwedd.  Gallwch ei weld a’i glywed ar You Tube [https://www.youtube.com/watch?v=JjOgcMQXvSc%5D.

Mae’r cyfuniad o ddawn llefaru’r actor gwych a’i ffydd gadarn yn gwneud y darlleniad cyhoeddus hwn yn arbennig iawn.  Cyn cychwyn darllen, roedd Suchet yn cydnabod fod Efengyl Marc yn siwr o fod yn gyfarwydd i lawer iawn o’r bobl a oedd yn y Gadeirlan, fel yr oedd yn gyfarwydd iddo ef ei hun.  Ond roedd, meddai, am geisio ei darllen y noson honno fel pe byddai’n ei darllen am y tro cyntaf erioed, ac roedd am i’w gynulleidfa ddychmygu ei bod hithau hefyd yn clywed hanes Iesu am y tro cyntaf er mwyn iddynt fedru rhyfeddu o’r newydd at y cyfan a ddywed yr efengyl hon am Iesu Grist.  I Suchet, mae’r Beibl a’i neges yn wefreiddiol.  Ar drothwy’r Pasg, boed i’r Beibl a’i dystiolaeth i’r Arglwydd Iesu Grist ein gwefreiddio ninnau.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 02 Ebrill, 2017