Wylo

gibraltaMae’n anhygoel mor barod yw rhai i sôn am ryfel.  Pwy yn ei iawn bwyll allasai ddychmygu y byddai gwleidydd profiadol yn awgrymu y gallai Prydain ystyried am un eiliad fynd i ryfel yn erbyn Sbaen ar gownt Gibraltar?  Sbaen?  Mewn difrif! Y Sbaen yr aeth oddeutu 15 miliwn o bobl Prydain ar eu gwyliau iddi’r llynedd?  Y Sbaen y mae dros 380,000 o Brydeinwyr yn byw ynddi ar hyn o bryd?  Y Sbaen y mae miliynau o Brydeinwyr yn gwylio ei thimau pêl droed ar y teledu bob wythnos?  Rhyfel yn erbyn Sbaen?  Y fath ffwlbri; y fath ynfydrwydd oedd i Michael Howard hyd yn oed grybwyll y posibilrwydd, pa mor annhebygol bynnag y peth.  Trasiedi’r peth oedd bod mwy nag un papur newydd wedi rhuthro i ddatgan y byddai Prydain yn sicr o ennill unrhyw ryfel yn erbyn yr hen Sbaenwyr digywilydd. Bron nad yw’r papurau hyn yn ysu am ryfel.

Heb os, eisiau ymgyrch filwrol yr oedd llawer o’r bobl a ddisgwyliai am y Meseia yn nyddiau’r Iesu. Disgwyl yr un a fyddai’n eu harwain i ryddid oddi wrth ormes Rhufain oedd llawer o’r bobl a floeddiai ‘Hosanna’ ar Sul y Blodau.  Ond Meseia gwahanol iawn i’w disgwyliadau nhw amdano oedd Iesu.  Dod yn dlawd a wnaeth hwnnw; dod yn ostyngedig; dod nid i ymladd ond i ddioddef, nid i glwyfo ond i gael ei glwyfo, nid i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu.

Eto, rhaid gwylio rhag pardduo pawb gan fod, heb os, ymhlith tyrfa Sul y Blodau rai a oedd yn croesawu Iesu am y rhesymau cywir.  Mae’r ffaith iddo amddiffyn y plant a’r bobl a ganai ei glodydd yn y deml rhag beirniadaeth y Phariseaid yn awgrymu hynny.  Roedd yna rai a ddeallodd mai’r Meseia y  bu’r proffwydi’n sôn amdano oedd yr Iesu hwn.  Ond roedd y mwyafrif wedi camddeall a heb sylweddoli nad trwy rym milwrol y byddai Meseia Duw yn achub ei bobl, ond trwy gael ei wrthod, a thrwy ddioddef a marw drostynt.  Nid rhag gormes Rhufain y byddai’n eu hachub ond rhag gormes pechod a marwolaeth.  Ond welai’r mwyafrif mo hynny.  Roeddent wedi camddeall yr hyn yr oedd Iesu am ei wneud.  Ac fe wylodd Iesu wrth sylweddoli hynny; ac meddai, ‘Pe bait tithau, y dydd hwn, wedi adnabod ffordd tangnefedd – ond na, fe’i cuddiwyd rhag dy lygaid’ (Luc 19:42).

Yn union wedi sŵn a chyffro’r croeso  roedd Iesu yn ei ddagrau wrth weld fod Jerwsalem a’i phobl mor amharod i gredu’r gwir amdano.  Roedd yn wylo wrth sylweddoli nad oedd y bobl hyn yn deall ei fod ef wedi dod i sicrhau ffordd tangnefedd rhyngddyn nhw a Duw a rhyngddyn nhw a phobl eraill. Ac ar Sul y Blodau, wylo a wnawn ninnau o weld mor ddieithr yw ffordd tangnefedd o hyd.  Ac wylo a wnawn o weld mor barod yw ambell un i sôn am ryfel pan nad oes unrhyw alw amdano.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Sul y Blodau, 09 Ebrill, 2017

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: