Yr olygfa orau

 

_95581932_b6090425-797b-4ccd-910a-c2bd540bf0a2 (2)

Yr olygfa dros Lyn Llydaw o gopa’r Wyddfa yw’r orau yng ngwledydd Prydain yn ôl a gyhoeddwyd y dydd o’r blaen.  Ymhlith y deg golygfa a ddaeth i’r brig yn yr arolwg a gyhoeddwyd gan gwmni rhyngwladol sydd ymhlith pethau eraill yn cynhyrchu camerâu, mae pump yn Lloegr, tair yn Yr Alban ac un yng Ngogledd Iwerddon.  Mae’n debyg y byddai rhai ohonoch yn credu fod yna olygfeydd eraill cystal os nad gwell yma ac acw yn y fro hardd hon sy’n gartref i ni. Ond gan ei bod wastad yn braf gweld Cymru ar y brig, wnawn ni ddim cwyno’n ormodol am y tro.

Nid yn annisgwyl, mae llynnoedd a môr a mynydd i’w gweld mewn wyth o’r deg golygfa a restrir yn yr arolwg. Côr y Cewri (Stonehenge) yn Ne Lloegr a Phalas San Steffan  (Westminster Palace) dros Bont San Steffan yw’r ddwy olygfa arall.  Roedd yr arolwg wedi ei wneud, mae’n debyg, cyn y lladdfa a gaed ar y bont honno ar Fawrth 22 eleni. O gofio digwyddiadau erchyll y dydd Mercher hwnnw, nid prydferthwch yw’r peth cyntaf a ddaw i’r meddwl ar hyn o bryd wrth weld y bont a’r Palas ond cur a phoen diangen y bobl a anafwyd ac a laddwyd ar y bont enwog honno.

Er prydferthed yr Wyddfa a Dyffryn Glencoe a Bae St Ives mae yna olygfa harddach na’r un ohonynt i ni edrych arni heddiw, a hithau’n Sul y Pasg.  Nid môr na mynydd, nid afon na llyn, nid hyd yn oed balas yw’r olygfa hon, ond bedd.  O gofio  erchylltra’r dydd Gwener hwnnw y bu farw Iesu, nid prydferthwch yw’r peth cyntaf a ddaw i’r meddwl ond cur a phoen yr Un a groeshoeliwyd. Ac er bod teyrngarwch Joseff o Arimathea i Iesu yn amlwg wrth iddo osod ei gorff yn y bedd, doedd y bedd hwnnw ddim yn hardd. Sut allai bedd a ddaliai gorff y Meseia a wrthodwyd ac a laddwyd fod yn brydferth?  Galar, tristwch a diwedd oedd y bedd hwnnw i gyfeillion Iesu.

Ond stori wahanol oedd hi fore’r Pasg.  Chwiliwch y ddaear gron i gyd; chewch chi ddim golygfa brydferthach na’r bedd gwag a welodd y gwragedd a disgyblion Iesu’r diwrnod hwnnw.  Wedi’r siom a’r loes, wedi’r golled a’r galar, mae’r bedd yn wag. Cyfrinach prydferthwch yr olygfa hon yw nad oes, ar wahân i’r cadachau a lapiwyd am gorff Iesu, unrhyw beth o gwbl i’w weld.  Roedd Iesu ei hun yn fyw.  Roedd o wedi marw, ond daeth yn ôl yn fyw.

Y bedd gwag oedd y prawf cyntaf i’r disgyblion fod hynny wedi digwydd.  Yn ddiweddarach, cawsant gadarnhad o’r ffaith pan ddaeth Iesu atynt.  Ond nid oes rhaid ei weld; mae’r bedd gwag yn fwy na digon o brawf fod Iesu wedi trechu marwolaeth. A thrwy syllu mewn ffydd ar y bedd gwag y daw gobaith y cawn ninnau ryw ddydd ein hatgyfodi i’r bywyd tragwyddol.

 

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul y Pasg, 16 Ebrill, 2017

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: