Priflythyren

ff

Mae priflythrennau (neu ‘lythrennau mawr’ fel y byddwn yn eu galw wrth ddysgu plant i sgwennu) yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol.  Ond mae’n rhaid eu defnyddio’n gywir.  Does dim angen eu defnyddio bob munud.  Fel y dywed Rhiannon Ifans yn  Y Golygiadur: ‘Fel egwyddor, fe hepgorir priflythrennau lle mae hynny’n bosibl, ac o wneud hynny mae cysondeb yn hanfodol.’  Nid oes angen priflythrennau ym mhobman.  Mae’r gyfrol yn dangos pryd y dylid defnyddio priflythyren, gan roi sawl enghraifft.  Un ohonynt yw: ‘Defnyddiwch briflythyren i osgoi dryswch’.

Mae Cristnogion yn defnyddio’r gair ‘ffydd’ mewn dwy ffordd. Gall hynny fod yn ddryslyd.  Ond wyddoch chi be?  Trwy ddefnyddio priflythyren gallwn osgoi’r dryswch hwnnw, gan sôn am ‘ffydd’ ar y naill law ac am y ‘Ffydd’ ar y llaw arall heb berygl o gwbl ein bod yn drysu rhwng y ddau beth.

Wrth sôn am ‘ffydd’ (heb briflythyren ar ddechrau’r gair) yr hyn a olygwn ydi ymddiriedaeth. Yr ydym yn rhoi ein ffydd mewn gwahanol bethau bob dydd.  Wrth droi llyw car, mae gennym ffydd y bydd yr olwynion yn troi’r car i’r cyfeiriad cywir. Wrth eistedd mewn cadair, yr ydym yn ymddiried ynddi i’n dal.  Ac wrth roi ein ffydd yn Nuw, yr    ydym yn ymddiried yn ei gariad ac yn ei ofal.  Mae ffydd yn Iesu Grist yn golygu ein bod yn pwyso arno ac yn ymddiried ynddo i fod yn Arglwydd ac yn Waredwr i ni.

A phan ddefnyddiwn y gair ‘Ffydd’ (gyda’r briflythyren), cyfeirio yr ydym at y grefydd Gristnogol, a’r corff o gredoau a’r bywyd sy’n rhan o’r grefydd honno.  Mae’r ‘Ffydd’ yn golygu’r gwirioneddau sydd wedi eu datguddio i ni am Dduw, am Iesu ac amdanom ninnau.  Mae’n golygu’r ddysgeidiaeth a roddwyd i ni yn y Beibl a thrwy eiriau ac esiampl Iesu Grist.  Mae’n golygu’r bywyd yr ydym wedi ein galw iddo fel disgyblion Crist.

Ond er gwahaniaethu rhwng ffydd a’r Ffydd, mae’n bwysig cofio nad dau beth ar wahân ydynt.  Wedi’r cyfan, pobl sy’n gweithredu ffydd yw ‘pobl y Ffydd’.  Pobl ydynt sydd wedi dod i ymddiried yn y Crist a ddatguddiwyd iddynt.  Nid peth goddrychol ydi ffydd.  Nid peth annelwig mohono.  Ac nid teimlad neu agwedd meddwl mohono.  I’r Cristion, ffydd ydi ymddiriedaeth yn Iesu Grist ar sail yr hyn y mae ef wedi ei wneud trosom a’r hyn yr ydym ni yn ei wybod amdano.  Yr hyn y mae’r Ffydd wedi ei ddangos i ni am Dduw sy’n gwneud i ni roi ein ffydd ynddo.

A pheth arall gwerth ei gofio yw mai rhoddion Duw yw’r naill beth a’r llall.  Rhodd Duw yw’r Ffydd a’r cyfan y mae honno’n ei ddatguddio am gariad Duw.  Nid ffrwyth meddwl pobl yw’r Ffydd Gristnogol.  A rhodd Duw hefyd yw’r ffydd yr ydym yn ei gweithredu yn Iesu Grist.  Ie, dim ond trwy nerth a gras Duw y medrwn ymddiried ynddo.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 07 Mai, 2017

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: