Mwy na darllen

15873360_1398445906845812_6724960784733417493_n

Ar un ystyr, mae hi dal yn 2016 ar Gronyn!  Dyna ‘Flwyddyn y Beibl Byw’ a drefnwyd gan Gymdeithas y Beibl, Gobaith i Gymru a’r Cyngor Ysgolion Sul.  Eleni, ‘Blwyddyn Byw y Beibl’ yw hi ond fel y gwelwch dros y ddalen, dal i ddefnyddio’r logo ‘Beibl Byw’ a wnawn ni.  Ond wnawn ni ddim poeni gormod chwaith gan mai bwriad ‘Beibl Byw’ a ‘Byw y Beibl’ fel ei gilydd yw ceisio gwneud y Beibl yn gyfarwydd ac yn berthnasol trwy gael pobl, mae’n debyg, i’w ddarllen ac i fyfyrio arno ac i’w weithredu.

Gan fod cyfrolau fel beibl.net a’r Beibl Canllaw wedi eu cyhoeddi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’n bosibl iawn fod mwy o ddarllen ar y Beibl yn ein plith nag ers blynyddoedd.  Ac mae hynny’n beth calonogol iawn.  Ac eto, rhaid cofio nad yw darllen y Beibl o reidrwydd yn cyflawni dim.  Mae rhai ohonom yn cofio ambell ddosbarth Ysgol Sul nad oedd yn gwneud dim ond darllen y Beibl.  Mae’n swnio’n beth ardderchog i’w wneud.  Beth well na gadael i’r Beibl ei hun siarad â ni, yn hytrach na’n bod ni’n ei drafod a’i ddadansoddi?  Ond yn aml iawn, wrth ddarllen mewn gylch, gyda phawb yn darllen adnod ar y tro, roedd yn anodd iawn i’r darllen fod yn ystyrlon ac i’r neges fod yn glir.  Gall darllen slafaidd a difeddwl gan unigolyn fod yr un mor wag o ystyr ar brydiau.

Mae angen mwy na darllen; mae angen myfyrio ar yr hyn a ddarllenir.  Mae i bob tudalen a phob pennod ac adnod o’r Beibl eu neges, ac mae’n amhosibl cael gafael ar y neges honno heb roi’r meddwl ar waith.  Heb ystyried yr hyn a ddarllenwyd, heb fyfyrio rhywfaint arno does dim modd gweld y neges sydd gan Dduw ar ein cyfer.  Nid yw hynny’n golygu o reidrwydd ein bod yn ei astudio’n fanwl iawn na’n bod yn dod yn arbenigwyr ar gynnwys y Beibl, ond y mae’n golygu meddwl am y geiriau ac ystyried beth yw eu neges i ni.

Ond mae hefyd angen fwy na myfyrio.  Nid deall neges y Beibl yn unig sydd ei angen; mae hefyd angen gweithredu’r neges honno.  Waeth heb â deall fod angen edifeirwch heb i ni edifarhau.  Waeth heb â gwybod fod angen credu yn Iesu Grist heb i ni gredu.  Waeth heb a sylweddoli fod rhaid dilyn Iesu ac ufuddhau iddo heb wneud y pethau hynny.

Nid cyfrol farw a sych yw’r Beibl ond llyfr sy’n dal i lefaru mor eglur heddiw ag erioed.  Mae’n briodol defnyddio’r term ‘Beibl Byw’, ond er mwyn iddo fod yn ymadrodd cwbl addas mae’n rhaid i’r rhai sy’n ei ddarllen ‘Fyw’r Beibl’ trwy ymateb i’w wahoddiad ac ufuddhau i’w orchmynion.  Darllenwn y Beibl er mwyn gwybod ei neges; myfyriwn arno er mwyn ei ddeall; a gweithredwn ef er mwyn ei fyw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 09 Gorffennaf, 2017

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: