Campbell a Welby

welby (2)

Mi wrandewais y dydd o’r blaen ar gyfweliad diddorol a wnaeth Alastair Campbell â Justin Welby, Archesgob Caergaint ar gyfer cylchgrawn o’r enw GQ. Gellir darllen a gweld y cyfweliad ar wefan GQ.  Yno, yn hytrach nag ar dudalennau’r cylchgrawn, y gwelais ac y darllenais i sgwrs y ddau.

Ac ie, sgwrsio fu’r ddau, er gwaetha’r pennawd pryfoclyd Alastair Campbell vs Archbishop of Canterbury.  Rwy’n deall yn iawn y byddai’r cylchgrawn am sicrhau’r gynulleidfa fwyaf bosibl i’r cyfweliad, a pha ffordd well i wneud hynny na chyflwyno’r cyfweliad fel rhyw fath o gystadleuaeth rhwng y Cristion o Archesgob a’r anffyddiwr o holwr.  Wedi’r cwbl, mae gwrthdaro a dadlau wrth fodd y cyfryngau.

Cafwyd trafodaeth dda. Dysgwyd cryn dipyn am y naill ddyn a’r llall, a hynny o bosibl am na chafwyd y dadlau poeth a awgrymwyd gan y pennawd. Nid Campbell yn erbyn yr Archesgob oedd hi mewn gwirionedd, ond Campbell a’r Archesgob yn trafod ac ymddiddan.  Roedd gan yr holwr a’r un a holwyd barch at swyddogaeth ei gilydd, a pharch hefyd at y naill a’r llall. Yn amlwg, fe gafwyd cwestiynau heriol, ond oherwydd ei allu a’i bwyll fe lwyddodd yr Archesgob i osgoi dadl boeth, ac fe gadwyd y drafodaeth yn adeiladol a chall.

I mi, y ddau beth a oedd yn nodweddu cyfraniad Justin Welby i’r drafodaeth hon oedd ei ffydd a’i onestrwydd. Wrth gael ei holi am grefydd ac am ‘doing God’, roedd yr Archesgob yn mynnu mai ymateb personol i’r Arglwydd  Iesu Grist a’r hyn a wnaeth ef drosom yw’r peth sylfaenol. Ac yr oedd yn fwy na pharod i herio Alastair Campbell yntau i ymateb i’r Iesu.

Ac yr oedd gonestrwydd yr Archesgob wrth geisio ateb rhai cwestiynau yn beth iach.  Ni honnai wybod yr ateb i bob cwestiwn sy’n wynebu’r Eglwys heddiw. Roedd yn cydnabod ei fod ef fel llawer o bobl eraill yn holi Duw, er enghraifft wrth weld dioddefaint mawr o’i gwmpas.  Ac yr oedd yn onest a gostyngedig wrth sôn amdano’i hun, heb unrhyw ymffrost nac arlliw o hunan bwysigrwydd, fel dyn na fel archesgob.

Ac oherwydd ffydd a gonestrwydd yr Archesgob (ynghyd â mesur go dda o allu a doethineb) fe gafwyd cyfweliad sy’n gallu bod yn wers i bob Cristion ac eglwys. Yn aml iawn, awn i ddadlau ymhlith ein gilydd a chyda phobl eraill ynghylch pethau’r Ffydd. Gwell na dadlau fyddai i ninnau dystio i Iesu Grist a’i waith trosom.  Ond os dadlau, gwnawn hynny fel Justin Welby, mor gwrtais a gonest â phosibl, gan barchu pobl y byddwn yn trafod â hwy.  Mae modd glynu wrth yr hyn a gredwn, ac wrth y gwirionedd a ddatguddiwyd yn yr Arglwydd Iesu Grist, heb fod yn amharchus o bobl sy’n anghytuno â ni neu’n credu’n wahanol i ni, a heb roi’r argraff chwaith ein bod ni’n gwybod ac yn deall y cyfan.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Rhagfyr, 2017

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: