Bwthyn Stamford

75895f310c5f95ff9d8d225878371456 (1)_LI.jpg

Stadiwm newydd arfaethedig Chelsea

‘Tŷ Nant’ sydd ar ei fur heddiw, ond gwelais gyfeirio at y bwthyn hefyd fel ‘Ty’n Nant’ ac o bosibl ‘Tŷ’r Nant’.  Mae’n swatio yng nghesail wal Stad y Faenol yng ngwaelod Nant y Garth.  Nid bod bonheddwr hael y Faenol wedi bwriadu i’r wal gysgodi’r bwthyn rhag pob tywydd chwaith; cael ei orfodi a wnaeth i fynd â’r wal y tu cefn i’r bwthyn am fod ei berchennog wedi gwrthod ei werthu iddo.

Wn i ddim faint gostiodd wal y Faenol na faint o anhwylustod a achoswyd i ŵr y Plas gan berchennog Tŷ Nant.  Ond draw yn Llundain heddiw mae safiad un teulu’n bygwth cynlluniau Clwb Pêl Chelsea i godi stadiwm newydd gwerth biliwn o bunnoedd ar safle ei stadiwm presennol yn Stamford Bridge.  Mae’r teulu Crostwaite wedi cartrefu yn Stamford Cottages, lathenni yn unig o’r stadiwm, ers hanner canrif.  Ac ers misoedd mae’r teulu’n gwrthwynebu cynlluniau Chelsea gan ddadlau y byddai’r stadiwm newydd anferth yn amddifadu eu cartref o oleuni trwy  daflu cysgod parhaol dros y tŷ.  Tra pery’r ddadl rhwng y teulu a’r clwb bydd cysgod dros yr holl gynllun; ac mae’n annhebygol y codir yr un fricsen o’r stadiwm newydd nes y bydd y ddadl wedi ei setlo.

Gall y mwyafrif ohonom gydymdeimlo â’r teulu hwn.  Go brin y byddai neb ohonom yn croesawu datblygiad a fyddai’n golygu llai o olau i’n cartrefi.  Yn aml, ni all pobl wrthwynebu codi adeiladau sy’n amharu mewn gwahanol ffyrdd ar eu tai.  Ond y mae’r Gyfraith yn diogelu’r ‘hawl i olau’, a dyna sail dadl y teulu Crostwaite.

Daeth y Diwygiad Protestannaidd, y bu i ni ei ddathlu’r llynedd, â goleuni’r Efengyl i bobl ar hyd ac ar led cyfandir Ewrop.  Roeddent wedi eu hamddifadu o’r goleuni hwnnw am ganrifoedd. Ond gyda’r Diwygiad a’r cyfle a gaed i bobl ddechrau darllen y Beibl drostynt eu hunain, yn eu hieithoedd eu hunain, taenwyd golau llachar newydd ar y gwirioneddau mawr am ras Duw a ffydd achubol yn Iesu Grist.

Mae ar y byd angen y goleuni o hyd.  Oes, mae ar bawb angen gras a chariad Duw yn Iesu Grist.  Braint fawr pob un sy’n credu’r Efengyl yw cael rhan yn y gwaith o gyflwyno’r goleuni i eraill trwy ddangos Iesu ym mhob ffordd bosibl.  Trwy ddweud am Iesu, a thrwy weithredu’n debyg iddo mewn cariad a thosturi y mae ei bobl yn gyfryngau i’r goleuni lewyrchu yn y byd. ‘Boed i’ch  goleuni chwithau lewyrchu gerbron eraill,’ medd Iesu, ‘er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi a gogoneddu eich Tad, yr hwn sydd yn y nefoedd’ (Mathew 5:16).

Gofalwn nad ydym yn gwneud unrhyw beth sy’n cuddio’r goleuni rhag eraill. A boed i Dduw yn ei ras ein cadw rhag bod yn stadiwm tywyll sydd, trwy ein mudandod a’n diffyg cariad a’n beiau mawr, yn atal goleuni’r Efengyl rhag llewyrchu gerbron ein cymdogion a’n cyfeillion ninnau.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 14 Ionawr, 2018

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: