Cadwyni

Dog-Chained-In-Yard-1024x682

Boed lew neu gi; boed yr ail ganrif ar bymtheg neu’r unfed ar hugain; yr un yw’r stori os na welwn ni’r cadwyni.  Mewn un olygfa yn Taith Y Pererin, a gyhoeddwyd yn 1678, mae ‘Cristion’  yn nesáu at ‘balas Prydferth’ ond yn dychryn wrth weld dau lew o’i flaen.  Cyn y gallai fynd heibio i’r llewod roedd rhaid iddo weld eu bod wedi eu clymu â chadwyni.  Rwyf finnau wedi peidio â mynd at fwy nag un tŷ o weld ci rhyngof a’r drws ffrynt, er ei bod yn berffaith bosibl fod y ci hwnnw wedi ei glymu’n dynn wrth gadwyn. Ond heb weld y gadwyn, fyddwn i ddim yn mentro at y drws.

Cadwyni gwahanol iawn a welwyd yn nhŷ David a Louise Turpin yn Perris, California yr wythnos ddiwethaf.  Bron na fyddem yn dweud mai stori ffug oedd hi gan mor erchyll yr hyn a wnaeth y rhieni hyn wrth garcharu eu tri phlentyn ar ddeg a’u hamddifadu o ryddid a gofal a bwyd a glendid.  Roedd rhai o’r plant hyd yn oed wedi eu cadwyno wrth eu gwelyau. Trasiedi pethau yw ei bod yn ymddangos na welodd cymdogion na theulu estynedig na neb arall y cadwyni hyn.  A heb weld y cadwyni, welai neb reswm dros fentro at y drws.

Darlun o’r bywyd Cristnogol sydd gan John Bunyan yn Taith Y Pererin. Ac meddai, ‘Yr oedd y llewod wedi eu cadwyno, ond nid oedd efe yn gweled y cadwyni’.  Yno i brofi ffydd ‘Cristion’ oedd y llewod hyn.  Ac fel y gallai ‘Cristion’ gredu y byddai’n ddiogel am fod y llewod wedi eu cadwyno, gallwn ninnau gredu y byddwn yn ddiogel yn llaw Duw.  Nid oes rhaid i ni ofni, gan fod pob gelyn a pherygl a wynebwn wedi eu cadwyno gan y Brenin Mawr.  Ond weithiau, welwn ni mo’r cadwyni.

Fedrwn ni ddim cyfeirio at David a Louise Turpin heb wynebu’r ffaith gas a chywilyddus eu bod, yn ôl y sôn beth bynnag, yn arddel y Ffydd Gristnogol.  Duw a ŵyr beth y mae’r ddau yn ei gredu; a Duw yn unig a ŵyr pam y bu i rieni sy’n honni credu yn yr Arglwydd Iesu gam-drin eu plant yn y fath fodd.

Mae’n bosibl wrth gwrs nad ydynt yn credu o gwbl ac mai ffug a di-sail yw eu proffes. Nid y Turpins fyddai’r cyntaf i honni eu bod yn credu yng Nghrist a hwythau mewn gwirionedd heb wybod unrhyw beth am edifeirwch nac ymddiriedaeth yn y Gwaredwr nac ufudd-dod iddo.  Ond gwaetha’r modd, nid y nhw chwaith fyddai’r cyntaf i gyflawni pob math o erchyllterau, na’r cyntaf i weithredu’n gwbl groes i lwybr cariad yr Efengyl er iddynt gredu yn yr Arglwydd Iesu.  Nid bod hynny wrth gwrs yn esgus o fath yn y  byd am yr hyn a wnaethant i’w plant.

Beth bynnag y gwir, y peth pwysicaf ar hyn o bryd yw lles y plant sydd wedi dioddef ers blynyddoedd.  Gweddïwn drostynt, a thros bawb a fydd yn ceisio eu helpu.  A’r un pryd, am na welwn ni’r cadwyni, gweddïwn hefyd dros bawb a all fod yn dioddef yn ein plith ninnau, heb i neb weld eu cur a’u poen.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 21 Ionawr, 2018

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: