Notre Dame

Caiff Cadeirlan Notre Dame ym Mharis ei hail godi. Er gwaetha’r fflamau a ysodd do’r adeilad nos Lun mae hyn eisoes yn amlwg. Drannoeth y tân, cafwyd addewidion am gannoedd o filiynau o ewros at y gost o’i adfer.

Wrth i’r Gadeirlan losgi clywyd pobl ar y teledu a’r radio yn dweud mor drist oedd gweld hyn yn digwydd yn ystod Wythnos y Pasg. Does yna ddim amser addas i Gadeirlan ysblennydd gael ei difrodi wrth gwrs. Ond o bob wythnos, fel y dywedodd mwy nag un nos Lun, yr oedd Wythnos y Pasg yn atgoffa pobl, yng nghanol y tristwch i gyd, mai neges o obaith sydd gan yr Eglwys Gristnogol. Cafwyd sawl cyfeiriad at yr atgyfodiad a’r bywyd newydd y mae’r Pasg yn ei gyhoeddi. I lawer o bobl, yr oedd hynny’n sail dros gredu y cyfyd Notre Dame eto.

Does wybod beth fydd cost adfer y Gadeirlan. Ac er i’r Arlywydd Macron sôn am bum mlynedd does wybod pryd y cwblheir y gwaith. Mae Notre Dame yn sefyll o hyd, ac fe gaiff ei hadfer. Bydd angen penseiri a pheirianwyr a chrefftwyr o bob math; ac fe ddaw rhai ohonynt o bosibl o bob cwr o’r byd.  A rhyw ddydd, daw’r torfeydd unwaith eto i ryfeddu at ysblander y Gadeirlan; oherwydd wedi’r ail gynllunio manwl a’r ail greu celfydd, Notre Dame fydd hi o hyd, er nad yn union fel o’r blaen.

Yn y cyfamser, ar Sul y Pasg heddiw caiff Cristnogion Paris a’r byd ddathlu atgyfodiad Iesu Grist, a oedd yn fwy o wyrth nag adfer yr un gadeirlan. Mae adfer Notre Dame yn dasg enfawr, ond oherwydd y doniau a roed i wahanol bobl nid yw’n dasg amhosibl. Ond  dathlu’r amhosibl a wnawn ni ar Sul y Pasg. Croeshoeliwyd Iesu Grist. Claddwyd ef. Yr oedd yn amhosibl iddo ddod o’i fedd. Yr oedd wedi marw. Ond digwyddodd yr amhosibl.  

Yr un peth na all pobl ei wneud yw dod nôl yn fyw. Mae marwolaeth mor derfynol. Ond bu farw Iesu, a bore’r trydydd dydd wedi hynny roedd yn fyw. Mewn amrant, hyd y gwyddom, daeth yn ôl yn fyw a gadael ei fedd. A’r un ydoedd â chynt. Yr un corff oedd ganddo; roedd ôl yr hoelion yn ei fysedd yn brawf o hynny.  Ac eto roedd ei gorff yn wahanol mewn rhyw ffordd; gallai ymddangos yng nghanol ei ddisgyblion a diflannu o’u golwg.  Ond yr un person ag o’r blaen; yr un Iesu, yn yr un corff.  

O weld y lluniau cyntaf o du mewn i’r Gadeirlan yn hwyr nos Lun, y peth mwyaf trawiadol oedd bod y groes uwchben yr allor wedi goroesi. Roedd yn disgleirio yn nhywyllwch cangell yr eglwys, ac yn symbol trawiadol fod Croes Crist yn ganolog i holl obaith y Ffydd Gristnogol. Croes a bedd gwag; marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist yw sail Cristnogion dros gredu y cyfyd eu cyrff marwol hwythau rhyw ddydd fel y byddant, enaid a chorff, gyda Duw am byth. A dyna ryfeddod mwy o lawer nag adfer hyd yn oed y gwychaf o gadeirlannau’r byd. 

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Sul y Pasg, 21 Ebrill, 2019

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: