Deisebau

Roedd dros 10,000 o enwau ar ddeiseb yn ddigon i sicrhau bod aelod seneddol Brycheiniog a Sir Faesyfed yn colli ei swydd a bod isetholiad i’w gynnal yn yr etholaeth. Arwyddwyd deiseb arall yr wythnos ddiwethaf gan dros 20,000 o bobl a oedd yn galw am ohirio cyfres deledu arfaethedig.  Yn wahanol i’r ddeiseb seneddol, nid oedd obaith i hon lwyddo i berswadio’r cynhyrchwyr i ohirio cyfres y gwariwyd arian mawr arni ac y mae cynulleidfa ddisgwylgar yn edrych ymlaen at ei gweld. Ac fel petai trefnwyr y ddeiseb yn gwybod hynny, fe lwyddon nhw i’w hanfon i’r man anghywir, at Netflix yn hytrach nag Amazon, cynhyrchwyr y gyfres. Cam gwag, a chamgymeriad elfennol. Gallwch ddychmygu’r gwawdio a fu arnyn nhw: ugain mil o bobl wedi mynd i’r drafferth i arwyddo deiseb a honno’n cael ei phostio at y cwmni anghywir. Rhywsut, roedd pethau’n symlach ers talwm pan nad oedd ond y BBC ac ITV i boeni amdanyn nhw!

Trwy gamgymeriad, fe anelodd y bobl hyn eu beirniadaeth at y cynhyrchwyr anghywir. Mewn anwybodaeth, mae’n debyg, y gwnaeth miloedd o bobl   Cymru beth tebyg wrth bleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd, a mynnu beio’r sefydliad hwnnw yn hytrach na llywodraethau’r Deyrnas Unedig dros y degawdau am rai o’r problemau sy’n tlodi ein gwlad ac yn blino cymdeithas. Taflwyd y bai ar yr Undeb Ewropeaidd er enghraifft am y diffyg buddsoddiad yn ein cymunedau gan anwybyddu’r ffaith bod Cymru wedi derbyn arian mawr o Ewrop oherwydd iddi gael ei hesgeuluso gan gyfres o lywodraethau San Steffan. Ie, mor hawdd yw beio’r bobl anghywir.

Mewn anwybodaeth hefyd y gwnawn rywbeth tebyg wrth geisio deall llawer o’r drygioni sy’n blino cymdeithas. Pam yr holl ffraeo? Pam yr holl dwyll a chelwydd? Pam yr holl gasineb? Pam yr holl greulondeb? Mae’r cartref a’r ysgol, y teledu a’r rhyngrwyd, diffyg gwaith a diflastod, tlodi a llu o bethau eraill wedi cael y bai am yr amarch a’r anfoesoldeb a’r anonestrwydd a’r holl ddrygioni sy’n hagru ein byd. Ond beth bynnag yw effaith y pethau hyn arnom – er da, er drwg – pwyntio bys i’r man anghywir a wnawn ninnau os tybiwn mai unrhyw un o’r pethau hyn sy’n sylfaenol gyfrifol am ddrygioni. Ateb clir a phendant y Beibl a’r Ffydd Gristnogol i’r cwestiynau uchod yw bod gwreiddyn y drwg ynom ni ein hunain. Fel pawb arall, yr ydym ni’n pechu nid oherwydd amgylchiadau nac oherwydd y dylanwadau allanol sydd arnom ond oherwydd y duedd sydd ynom i wneud hynny. Y gwir yw na fedrwn ni beidio â phechu, a gwnawn  hynny mewn rhyw ffordd bob dydd. Amdanaf fy hun, a chadw at y busnes hwn o bwyntio bys, un enghraifft o’r pechu hwnnw yw’r duedd o hyd i weld bai ar bawb a phopeth arall.

Nid camgymeriad nac anwybodaeth er hynny, ond cariad a gras, a wnaeth i Dduw ddatrys y cyfan trwy roi’r bai am ein holl bechodau ar ei Fab Iesu.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 23 Mehefin, 2019

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: