Gweld y cyfan

Medi 22, 2019

Maen nhw ym mhobman; y llygaid sy’n cadw golwg arnom, yn Igualada, yn Wellington, ac yn nes atom.  

Ddydd olaf Awst, roedd wythfed cymal ras feics y Vuelta yn gorffen yn nhref Igualada yng Nghatalonia. Wrth i’r beicwyr rasio trwy strydoedd y dref roedd hofrenyddion y cwmnïau teledu yn eu dilyn. Nikias Arndt a enillodd y cymal. Ond fe gofir y cymal nid am fuddugoliaeth yr Almaenwr ond am yr hyn a ddigwyddodd wedyn. Roedd mwy nag un gwyliwr wedi sylwi bod y lluniau o’r hofrenyddion yn dangos planhigion canabis yn tyfu ar do un o adeiladau’r dref.  Yn naturiol, rhoed gwybod i’r heddlu. Rhaid cyfaddef bod elfen ddoniol i’r stori wrth i’r gwylwyr craff ddigwydd gweld y planhigion ar y sgrin.

Doedd dim byd doniol am yr hyn a  ddigwyddodd yn Wellington, Florida  dridiau’n gynharach. Wrth edrych ar luniau Google Maps, fe sylweddolodd rhywun fod y lluniau lloeren o’r ardal yn dangos car mewn pwll neu lyn bychan.  Wedi i’r heddlu gael wybod a chodi’r car o’r dŵr, sylweddolwyd mai car dyn a fu ar goll ers ugain mlynedd ydoedd. Credir i’r gyrrwr lithro’n ddamweiniol i’r llyn, a bod y car a’r corff wedi bod ynghudd dan y dŵr ers hynny. Mae’r ddwy stori’n ein hatgoffa nad ydym fyth ymhell heddiw o’r   llygaid cudd hyn.  Ar y lôn, yn y siop, mewn stadiwm bêl droed, ar gornel stryd, mae camerâu yn gwylio pob symudiad.

Nid yw’r syniad hwn yn gwbl newydd i bobl ffydd wrth gwrs. Onid ydym wedi credu erioed fod yna Un a wêl y cyfan a wnawn?  Onid ydym yn credu yn y Duw Hollwybodol sy’n gweld pob symudiad ac yn gwybod pob dim amdanom? Ac i bobl ffydd, onid yw deall hynny ar yr un pryd yn ddychryn ac yn gysur mawr?  Ni allwn guddio dim oddi wrtho.  Ac ni ddigwydd dim heb iddo Ef wybod amdano. Nid oes dim na wêl ein Duw.

Rai blynyddoedd yn ôl, ni fyddem wedi dychmygu y byddai camerâu yn gwylio a lloerennau yn dilyn ein holl symudiadau.  Perthyn i fyd James Bond a’i debyg oedd pethau felly, ac ni fyddem wedi breuddwydio y deuent yn rhan o’n bywydau beunyddiol ni ein hunain.  Ac ni fyddem wedi dychmygu am un eiliad y byddai cwmnïau enfawr yn medru casglu a chadw pob math o wybodaeth amdanom trwy’r defnydd a wnaem o gyfrifiadur a ffôn. Pa ryfedd bod pobl yn poeni ynglŷn â’r hyn a wneir o’r holl wybodaeth honno?

Ond yr hyn na wêl yr un camera yw’r hyn sydd yn y galon.  Mae meddyliau a theimladau honno ynghudd oddi wrth bethau felly. Maen nhw hyd yn oed ynghudd oddi wrth ein cyfeillion a’n cymdogion a’n teuluoedd.  Ond nid oddi wrth Dduw, a wêl ac a ŵyr bob peth. ‘Chwilia fi, O Dduw, iti adnabod fy nghalon; profa fi, iti ddeall fy  meddyliau. Edrych a wyf ar ffordd a fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol’ (Salm 139:23).

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 22 Medi, 2019