Potes Potus

Hydref 13, 2019

Mae’r ddau’n ddigon tebyg i’w gilydd: dim ond un llythyren o wahaniaeth sydd rhwng y ddau air. Math o gawl ydi potes; ystyr arall iddo yw llanast. Mae’r syniad o ‘wneud cawl o bethau’ yn cyplysu’r ddau ystyr. Digon tebyg yw ystyr potus, er nad gair Cymraeg mo hwnnw.  A dweud y gwir, nid gair mohono ond acronym. POTUS ydi ‘President Of The United States’; ac mae deiliad presennol y swydd yn gryn arbenigwr ar gawlio a gwneud llanast.

Byddai’r mwyafrif ohonom yn barod i gydnabod mai anodd yw deall holl gymhlethdod  y Dwyrain Canol. Ond mae rhai pethau’n ymddangos yn syml: bod yn ffrindiau efo’ch ffrindiau, er enghraifft. Ers blynyddoedd, y bygythiad mawr heb os, yn ôl gwledydd y Gorllewin, fu ISIS neu Daesh. Y canfyddiad bellach yw bod y gelyn hwnnw wedi ei drechu, gyda miloedd lawer o’i filwyr yn garcharorion yng Ngogledd Syria.  Chwaraeodd y Cwrdiaid ran amlwg yn y frwydr yn erbyn ISIS, a hwy sy’n gyfrifol am warchod y milwyr hynny. 

Yr wythnos ddiwethaf, penderfynodd yr Arlywydd Trump dynnu milwyr ei wlad o Ogledd Syria, gan agor y drws i’r Arlywydd Erdogan o Dwrci anfon ei luoedd dros y ffin i Syria i ymosod ar y Cwrdiaid. Dechreuwyd yr ymosodiad hwnnw ganol yr wythnos ddiwethaf, a does wybod beth a ddigwydd i filoedd o Gwrdiaid. Does wybod chwaith beth a ddaw o filwyr ISIS; mae’n bosibl y cant eu rhyddhau, un ai am na fydd modd i’r Cwrdiaid ddal i’w gwarchod wrth iddynt eu hamddiffyn eu hunain rhag lluoedd Twrci, neu am y byddant yn penderfynu eu rhyddhau.  

Tra oedd milwyr yr Unol Daleithiau yno, roedd gobaith na fyddai Erdogan yn ymosod ar y Cwrdiaid. Ond fel y byddwn yn taflu pethau pan na fydd gennym ddefnydd pellach iddynt, mae Mr Trump wedi taflu’r Cwrdiaid o’r neilltu am ei fod o’r farn eu bod wedi gwneud eu rhan, ac nad oes eu hangen mwy. Sôn am wneud llanast!  Nid yn unig y mae’n peryglu’r Cwrdiaid yn Syria, ond y mae hefyd yn ei gwneud yn debygol y bydd milwyr ISIS yn cael eu rhyddhau ac yn ailffurfio’n fyddin fwy peryglus nag erioed.

Gwyliwn rhag pob tuedd i ddefnyddio pobl i’n dibenion ein hunain. Gallwn wneud hynny trwy fynnu eu sylw a’u hamser a’u cefnogaeth pan fo’n ein siwtio ni i wneud hynny gan anghofio popeth amdanynt pan fo hynny wedyn yr un mor gyfleus i ni. Mor wahanol i hyn yw’r cariad a’r gofal am eraill y mae Iesu Grist yn ei ofyn gennym. Yn union fel y byddai Iesu’n ymroi bob amser i ofalu am eraill a’u helpu, beth bynnag y gofynion arno, mae’n galw arnom ninnau i garu ac i ofalu yn ôl angen pobl, ac nid yn ôl ein mympwy a’n cyfleustra ein hunain.  Gwyliwn hefyd rhag y perygl i ni’r un modd ddefnyddio’r eglwys, a hyd yn oed Dduw ei hun, i’n dibenion ein hunain, gan dybio y medrwn eu rhoi hwythau hefyd heibio pan na fydd yn ein siwtio i wneud gormod o gyfrif ohonynt.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Hydref, 2019