Hevrin Khalaf

Hydref 20, 2019

Roedd Hevrin Khalaf yn gwbl ddieithr i mi.  Wyddwn i ddim amdani nes i mi glywed ei bod wedi ei lladd. Gwraig ifanc 35 mlwydd oed oedd y gwleidydd Cwrdaidd hon a lusgwyd o’i char a’i lladd yng ngogledd Syria gan luoedd a noddir yn ôl pob tebyg gan Lywodraeth Twrci. Fel gwleidydd, roedd Hevrin Khalaf yn frwd dros gymodi ac uno pobl o wahanol ddiwylliant a chrefydd a hil. Ond bellach, yn sgil penderfyniad yr Arlywydd Erdogan i wared â’r Cwrdiaid o Ogledd Syria, mae Hevrin Khalaf wedi marw.  Nid hi yw’r unig un gan fod, yn ôl yr Arsyllfa Syriaidd dros Iawnderau Dynol (SOHR) ddydd Gwener diwethaf, o leiaf 86 o bobl wedi eu lladd yn Syria ers i Donald Trump agor y drws i Erdogan ymosod ar y Cwrdiaid trwy dynnu lluoedd yr Unol Daleithiau o’u gwaith o warchod y ffin rhwng Twrci a Syria. 

Fel y dywedais yr wythnos ddiwethaf, y  mae sefyllfa wleidyddol y Dwyrain Canol yn gymhleth iawn.  Ond nid felly y gwêl Mr Trump bethau. Iddo ef, mae’r cyfan yn syml iawn ac yn ddim mwy na chwarae plant. Mae gwrando arno’n trafod y sefyllfa hon yn gwbl frawychus.  ‘Weithiau,’ meddai, ‘rhaid i chi adael iddyn nhw gwffio am sbel. Ac wedyn mae pobl yn gweld pa mor arw ydi’r cwffio.  Fel dau blentyn mewn parc, rhaid i chi adael iddyn nhw gwffio, ac yna eu tynnu nhw oddi wrth ei gilydd.  Mi wnaethon nhw gwffio am rai dyddiau … Roedd yn gas, roedd yn galed. Ein ffrindiau ni ydi’r Cwrdiaid, a’n ffrindiau ni ydi Twrci … A mwyaf sydyn roedden nhw’n cwffio, a dydi hi ddim yn hwyl cael bwledi yn saethu ym mhob man. Ac mi aethon ni yno, a deud “Rydan ni isio egwyl; ac mae’r Cwrdiaid wedi bod yn ardderchog: maen nhw am gilio nôl ychydig bach…”.’ 

Mor eithriadol o drist oedd clywed yr Arlywydd yn trafod y cyfan fel gêm ac yn gwbl ddibris o’r bobl a laddwyd a’r bobl sy’n debygol o gael eu lladd a’r degau o filoedd y gorfodwyd iddynt ffoi i ddiogelwch. Ei ymffrost oedd bod hyn oll wedi digwydd ‘heb dywallt yr un dafn o waed Americanaidd’.  Wrth gwrs bod angen iddo ymboeni am les dinasyddion a milwyr ei wlad ei hun. Ond y mae rhywbeth annynol ynglŷn â’r dihidrwydd llwyr o werth bywydau pobl eraill. Wrth i Trump gymharu’r ymladd â ffrwgwd rhwng dau blentyn bach, y mae ei ffrind    Erdogan yn sôn am ‘fathru pennau’r Cwrdiaid os na fyddan nhw’n cilio o’r ardaloedd diogel dan sylw yn Syria’. Rhag bod unrhyw gamddeall, mathru ydi crush.

Gweddïwch dros y Cwrdiaid sydd dan fygythiad, a thros holl drigolion y rhan hon o Syria sydd dan ymosodiad, yn cynnwys Cwrdiaid a Christnogion ac Arabiaid.  Gweddïwch y caiff hyd yn oed Erdogan a Trump ddoethineb a gras i wneud yr hyn sy’n gyfiawn ac yn gywir.  A gweddïwch y bydd y Cristnogion yn yr Unol Daleithiau sydd mor bleidiol i Trump yn gweld o’r diwedd dyn mor beryglus ydyw. 

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 20 Hydref, 2019