Neb tebyg iddo

Ddydd Mercher diwethaf cafodd yr Arlywydd Trump ei uchel gyhuddo gan aelodau Tŷ’r Cynrychiolwyr.  Roedd hyn i’w ddisgwyl. Mae o’n gandryll wrth gwrs; ac roedd hynny hefyd i’w ddisgwyl. 

Wedi fy siomi wyf fi.  Wedi i mi dybio na allai dim ynglŷn â Mr Trump fy siomi bellach, mae ymateb dau o’i gefnogwyr i’r uchel gyhuddo wedi llwyddo i wneud hynny. Mae’r hyn a ddywedwyd gan Barry Loudermilk a Fred Keller yn hynod drist o gofio bod y ddau’n arddel ffydd yn Iesu Grist. Ar drothwy’r Nadolig, mae’n waeth na thrist: mae’n gableddus.

Cymharu’r achos yn erbyn Trump ag achos llys ein Gwaredwr a wnaeth y  Cyngreswr Loudermilk gan fynnu bod Crist wedi cael gwrandawiad mwy teg na’r Arlywydd: ‘Yn ystod yr achos ffals hwnnw, caniataodd Pontus Pilat fwy o hawliau i Iesu nag a ganiataodd y Democratiaid i’r Arlywydd hwn’.

Dyfynnu geiriau’r Gwaredwr ar Galfaria a wnaeth y Cyngreswr Keller, ‘O Dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud’ (Luc 23:34), gan fynnu mai dyna ei weddi yntau dros y rhai sy’n cyhuddo’r Arlywydd.

Cabledd llwyr yw honiad Loudermilk i Trump gael ei drin yn waeth ac yn fwy anghyfiawn na’r Arglwydd Iesu Grist.  Cabledd yw awgrym Keller bod Trump rywsut ar yr un gwastad â Christ a bod cyhuddwyr y ddau mor euog â’i gilydd. A chabledd i bob pwrpas yw’r modd y mae’n dibrisio gweddi fawr Iesu.

Un o’r pethau a ddathlwn ar Ŵyl y Geni yw bod babi bach Bethlehem yn gwbl unigryw. Y mae wrth reswm yn debyg i ni gan iddo ddod yn blentyn ac yn ddyn go iawn. Ond y rhyfeddod mawr yw mai Duw ei hun oedd y dyn hwn. Gan ei fod yn ddyn a Duw, roedd yn wahanol i ni ac yn unigryw. Ond yr oedd yn wahanol fel dyn hefyd am ei fod yn ddyn perffaith.

Fe’i ganed yn berffaith, ac arhosodd yn gwbl ddibechod ar hyd ei oes. Ac felly roedd pob erlid arno a phob cyhuddiad yn ei erbyn yn ddi-sail ac anghywir. Ni ellir dweud hynny am yr un person arall. Mae’r gorau o bobl y byd, o bob cenedl a chenhedlaeth, yn euog o ryw bechodau neu’i gilydd. Neges y Nadolig yw bod Crist wedi ei eni i fyw bywyd perffaith fel y gallai, ar Galfaria, ddwyn y gosb nid am ei bechod ei hun ond am bechod pobl eraill.

Y mae’r awgrym lleiaf fod un ohonom ni mewn unrhyw fodd yn well na Iesu Grist yn wrthun. Nid amarch â Mr Trump yw i ni bwysleisio nad yw o gystal â’r Gwaredwr. Nid amarch yw i ni atgoffa cyfeillion yr Arlywydd na chafodd hwnnw ei drin yn salach na Iesu Grist. Ac nid amarch yw i ni ddweud na chafodd Trump chwaith fwy o gam nag a gafodd ein Harglwydd. 

Ar drothwy’r Nadolig, mae’n weddus i bawb ohonom gydnabod ein beiau. Ond gallwn yr un pryd lawenhau fod Iesu Grist wedi dod i sicrhau i ni faddeuant am yr holl feiau hynny. Rhyfeddwn wrth gofio’i eni; dotiwn wrth sylweddoli iddo gael ei wneud yn un ohonom ni.  Fe brofodd ein gwendid a’n breuder; fe’i darostyngodd ei hun ac fe’i temtiwyd. Ond ni fu’n euog o’r un bai, fel plentyn nac fel dyn. Ni fu, nid oes ac ni fydd neb tebyg iddo. Ac oherwydd hynny dim ond ffŵl neu gablwr a feiddiai awgrymu bod unrhyw un ohonom ni bechaduriaid wedi cael mwy o gam nag a gafodd Mab Duw.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 22 Rhagfyr, 2019

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: