Newid trefniadau

Mawrth 19, 2020

Ni fydd eglwysi Gofalaeth Fro’r Llechen Las yn cynnal unrhyw oedfa na chyfarfod cyhoeddus dros y cyfnod nesaf hwn oherwydd y pryderon ynghylch Coronafeirws. Gwnaed y penderfyniad anodd hwn yn unol â chyfarwyddyd Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a chan ystyried cyfarwyddiadau’r Llywodraethau. Gwnawn bob ymdrech i sicrhau bod tystiolaeth a chymdeithas yr eglwysi’n parhau trwy’r argyfwng hwn. Mae’n gyfnod anodd na welsom ei debyg, ond gwn y bydd aelodau’r eglwysi’n gwneud popeth o fewn eu gallu, hyd y bo’n bosibl, i’w cynnal ei gilydd ac i wasanaethu eraill.

Caiff Gronyn ei gyhoeddi fel arfer at y Sul nesaf, Mawrth 22; a bwriedir ei gyhoeddi fel arfer bob Sul wedi hynny. Os gallwch dderbyn copi trwy ebost yn hytrach na’ch copi papur arferol dros yr wythnosau nesaf, a wnewch chi anfon ebost ataf gan nodi eich enw a’ch cyfeiriad ebost. Anfonwch neges at

john.cilfynydd@btinternet.com

Diolch yn fawr iawn.

John Pritchard

Gweinidog yr Ofalaeth