Wythnos Cymorth Cristnogol Mai 10–16

Mai 9, 2020

1.

I gyfrannu ar lein, ewch i wefan ‘Cymorth Cristnogol’, a chliciwch ar y tap ‘Christian Aid Week’.  Neu copiwch y linc hwn:  

https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week

2.

I gyfrannu dros y ffôn, ffoniwch 08080 006 006 .  Mae’r alwad hon am ddim a byddwch yn siarad â rhywun yn swyddfa Cymorth Cristnogol yn Llundain). 

Ond mae modd hefyd ffonio swyddfa Cymorth Cristnogol ym Mangor er mwyn siarad yn Gymraeg. Y rhif ffôn yw 01248 353574.