cildroad, cemeg, bochau

Os cofiaf, yr unig beth a ysgrifennwyd ar yr amlen a bostiwyd yn y De oedd fy enw a’m swydd a ‘Pen Llŷn’. Wyddai’r sawl a’i hanfonodd mo enw’r pentref na’r tŷ yr oeddem yn byw ynddo.  Roedd y llythyr yn ddiogel yn fy llaw drannoeth; ond wnes i erioed fentro cyfeirio llythyr mewn ffordd debyg.  Doethach o lawer yw ceisio gofalu bod y cyfeiriad a’r côd post cywir ar bob llythyr a pharsel.

Fel arfer, mae sawl tŷ o fewn stryd neu gylch yn rhannu’r un côd post. Tybed a glywsoch chi am yr ap what3words a grëwyd ar gyfer ffonau symudol a chyfrifiaduron gan gwmni o Lundain?  Ar yr ap hwn, mae’r byd cyfan wedi ei rannu i 57 triliwn o sgwariau 3-medr; ac ar gyfer pob sgwâr nodir cyfuniad unigryw o dri gair. Er mwyn sicrhau mai ar un sgwâr yn unig y ceir yr un cyfuniad o dri gair, roedd angen bron i 36,000 o eiriau.  Mae’r ap i’w gael yn Gymraeg.  Trwy ddefnyddio’r cyfuniad o dri gair gellir lleoli pob sgwâr 3-medr ar wyneb daear. Rwyf wrth fy nesg ar hyn o bryd, ac os gosodwch chi’r tri gair, ‘cildroad, cemeg, bochau’, yn yr ap, mi gewch eich cyfeirio nid yn unig at ein tŷ ni ond at yr union ran o’r tŷ y mae’r ddesg ynddo.  Mae mor fanwl â hynny!

Nid gêm mo’r ap chwaith.  Mae’r ‘cyfeiriadau 3 gair’ eisoes yn cael eu defnyddio gan gwmnïau sy’n danfon parseli a chan rai gwasanaethau brys er mwyn adnabod union leoliad damwain neu argyfwng. I mi, y mae’n rhyfeddod llwyr: ni allaf amgyffred beth yw 57 triliwn; ac y mae gallu a dyfeisgarwch y bobl a greodd yr ap yn syndod.

Ac eto, llawer mwy rhyfeddol yw gallu Duw, sydd nid yn unig yn gweld pob twll a chornel o’r byd a’r bydysawd ond sydd hefyd wedi creu’r cyfan. Trwy ei Air Ef y daeth popeth i fod, o gopa’r mynydd uchaf i ddyfnder eithaf y moroedd. Gwaith ei ddwylo Ef yw holl gywreinrwydd y ddaear a’r cyfan sydd ynddi. Â’i lygaid dwyfol mae’n gweld holl bobloedd y byd, ac â’i glust mae’n clywed pob cri ac yn gwrando ar bob gweddi. Mae’r Hollalluog yn sylwi ar bopeth ac yn cynnal y cyfan. Arno y dibynna’r cyfan, a’i roddion Ef yw holl ddoniau a chlyfrwch y bobl a osododd yn stiwardiaid ar ei fyd.

Un o roddion pennaf Duw i ni yw’r gallu i siarad ac i’n mynegi ein hunain trwy eiriau. Mae geiriau’n cyfoethogi ein bywydau a’n perthynas ag eraill. Trwyddynt y mynegwn ein teimladau a’n profiadau dyfnaf, ac y diolchwn i Dduw a’i ganmol. Oddi wrth Dduw y cawsom eiriau ac iaith; ac ni allwn ond rhyfeddu at yr amrywiaeth o eiriau (a phob un â’i ystyr ei hun) sydd gennym i gyfathrebu a chanu a chlodfori Duw. Ac o feddwl am y cyfuniad unigryw o dri gair a osododd yr ap hwn ar gyfer pob un sgwâr, gallwn feddwl am drioedd o eiriau sy’n golygu cymaint i bobl Dduw. ‘Tad, Mab, Ysbryd’ ydi un enghraifft, ac un arall ydi ‘Ffydd,   gobaith, cariad’.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 17 Mai, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: