Mynd a dod, mynd a dod

Mynd a dod, mynd a dod.  Dyna fu; dyna sydd; a dyna fydd.  Yn yr ail o’r ddau ‘fynd’ yr ydym ni, yn nhiriogaeth y ‘sydd’.  Pobl y ‘mynd’ ydym, neu o leiaf dyna ddylem ni fod os ydym yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist.

Dau angel a ofynnodd i’r gwragedd fore Sul y Pasg: ‘Pam yr ydych yn  ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy’n fyw?’ (Luc 24:5). Dau angel hefyd a ofynnodd i ddisgyblion Iesu adeg y Dyrchafael, ‘Pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua’r nef?’ (Actau 1:11). Does dim modd gwybod ai’r un rhai oeddent, ond gan fod y Beibl yn sôn am  ‘fyrddiynau o angylion’ (Hebreaid 12:22), ni fyddai Duw’n brin o rai i’w hanfon y naill dro na’r llall.

‘Mi anghofiais ei bod yn Ddydd Iau Dyrchafael ddoe,’ meddai rhywun wrthyf ddydd Gwener. Yn llif y sgwrs wnes i ddim cydnabod fy mod innau wedi anghofio hynny! Roeddwn yn cofio’n iawn ddiwedd yr wythnos flaenorol; ond aeth y peth yn llwyr o’m cof erbyn dydd Iau. 

Y Dyrchafael oedd y mynd cyntaf y cyfeirir ato uchod. Ar y diwrnod hwnnw y cofir i’r Iesu, ddeugain niwrnod wedi’r Pasg, fynd oddi wrth ei ddisgyblion. Fe’i codwyd oddi ar y ddaear yn eu gŵydd, a’i gipio oddi wrthynt gan gwmwl.

Y Pentecost wedyn oedd y dod cyntaf uchod. Y Sul nesaf, bydd Cristnogion ym mhob cwr o’r byd yn dathlu’r ffaith fod yr Ysbryd Glân wedi dod mewn nerth ar y disgyblion. Perthyn i’r hyn a fu y mae’r mynd a dod cyntaf hyn.

At yr ail ddod y cyfeiriai’r ddau angel wrth ddweud y byddai’r Iesu, a ddyrchafwyd, ‘yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i’r nef’ (Actau 1:11). Gan mai yn niwedd amser y digwydd hynny, perthyn i’r hyn a fydd y mae’r dod hwn.

Ond rhwng y ddau ddod y mae’r ail fynd uchod. Rhwng y Pentecost a fu a’r Ailddyfodiad a fydd y mae’r hyn sydd, sef cenhadaeth Eglwys Crist. Wedi i’r Iesu gael ei ddyrchafu, caiff y disgyblion wybod na ddylent ddal i syllu tua’r nef. Ddeuai Iesu ddim yn ôl ar unwaith, ond fe ddeuai ryw bryd, ‘yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn myned i’r nef’ (Actau 1:11). Ŵyr neb pryd y bydd hynny. Dylai Cristnogion pob oes gofio fod eu Gwaredwr wedi ei ddyrchafu, a’i fod heddiw’n eiriol trostynt ac yn teyrnasu. Dylent gofio hefyd y bydd ryw ddydd yn dychwelyd yn Arglwydd a Gwaredwr a Barnwr y byw a’r meirw. Ond dylai cofio’r ddeubeth hynny beri iddynt fynd i’w gwaith yn nerth yr Ysbryd Glân a ddaeth ar Ddydd y Pentecost.

A chofiwn fod a wnelo’r gwaith hwnnw â dod a mynd arall. Gwaith yr Eglwys ym mhob oes yw cyhoeddi fod Iesu wedi dod i’r byd er mwyn mynd i Galfaria. A braint pob un sy’n credu ynddo yw tystio i’r Crist hwn a ddaeth un waith, cyn iddo ddod yr eilwaith.  

 Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 24 Mai, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: