Ambell Salm: Gofyn am help

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Salmau’n Gofyn Am Help

Ydych chi’n hoff o ganeuon y Beatles?  Oes gennych chi ffefryn?  Ydych chi’n gyfarwydd â’r gân Help?  Ynddi, maen nhw’n sôn fel oedden nhw ar un adeg ddim eisiau nac angen help neb; ond wrth fynd yn hŷn, dydyn nhw ddim mor ‘self assured’, ac maen nhw’n ‘felin down’ ac yn gwerthfawrogi unigolyn sy’n gefn iddyn nhw ac yn ‘appreciate your being around’.

Pwy ydy’r bobl yr ydych chi’n gwerthfawrogi eu cael o gwmpas?

Ydych chi wedi diolch i Dduw am yr holl bobl – yn deulu, ffrindiau, cydnabod neu bobl yn rhinwedd eu swydd neu eu galwedigaeth – sydd wedi bod o gymorth i chi?

Fedrwch chi gofio rhai o’r pethau wnaethon nhw i’ch helpu?

Pwy sydd wedi’ch helpu yn ystod yr wythnos ddiwethaf?

A oes rhywun y byddai’n syniad da i chi anfon cerdyn neu anrheg fach iddynt i ddangos eich gwerthfawrogiad am eu help?

Bydd llawer iawn o bobl – pobl sydd ddim efallai yn credu yn Nuw – yn gweddïo pan fyddan nhw angen help; ac efallai mai dim ond bryd hynny, ‘when the chips are down’, y byddan nhw’n galw ar yr Arglwydd.  Weithiau, bydd pobl yn defnyddio Duw fel rhyw fersiwn ysbrydol o’r gwasanaethau brys.

Er hynny, mae nifer o Salmau yn ein hannog a’n gwahodd a’n symbylu i ofyn i Dduw am ei gymorth.  Gall sawl un dystio i’w taith ysbrydol â’r Arglwydd gychwyn pan oedd pethau’n wirioneddol ddrwg ac anodd.  Mewn amryw o’r salmau, mae’r Salmydd yn gofyn i Dduw ei helpu mewn sefyllfaoedd dyrys, peryglus, ingol a llawn bygythiad.

Yn Salm 118, mae’r Brenin Dafydd mewn trwbl, ac mewn sefyllfa beryglus; ac mae’n galw am help Duw i ymladd ei elynion.  Wnaeth Dafydd ddim disgwyl i Dduw gael gwared ohonyn nhw na gadael iddo gael osgoi’r frwydr; ond mae wedi profi’r ‘Arglwydd ar fy ochr i’m helpu’, yn rhoi’r nerth a’r gallu iddo i ymladd yn y brwydrau.  Ni wnaeth Duw stopio’r frwydr, ond galluogodd Dafydd i frwydro.  Mae geiriau Dafydd yn Salm 118 yn llawn hyder, gorfoledd, ymddiriedaeth a llawenydd yn Nuw.  Weithiau, wnaiff Dduw ddim stopio’n brwydrau ni; ond mae angen i ni fynd trwyddyn nhw yn ei gwmni.  Felly, down i bwyso’n llwyr ‘ar ei fraich’, ys dywed yr emyn.  Down i ddibynnu ar yr Arglwydd, ac ymddiried yn llwyr ynddo.

Yn Salm 86:1–7, mae Dafydd yn crefu am help Duw.  Mae’n pwysleisio mor analluog ydyw i’w helpu ei hun.  Teimla mor ddiymadferth a gwan.  Cofia gymeriad y Duw y mae’n galw arno: Duw trugarog, da, maddeugar, nerthol, llawn cariad sy’n ‘gwneud pethau anhygoel’; ac felly mae’n ymddiried y bydd Duw’n rhoi cymorth iddo.  Y mae yn natur Duw i helpu ac achub y rhai sy’n galw arno’n daer ac o ddifrif.

Dyma ragor o Salmau ble mae’r Salmydd yn gofyn am help: Salm 91; Salm 3 a Salm 121.

Addasiad o Energize gan Saint y Gymuned

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: