Ambell Salm: Dicter

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Dicter yn y Salmau

Sut fyddech chi’n teimlo …           

pe byddai rhywun wedi benthyg eich ffôn a’i dorri’n ddamweiniol?

pe byddai’r cyfrifiadur wedi diffodd eiliadau cyn i chi gadw eich gwaith?

pe byddai rhywrai wedi ymosod ac anafu aelod o’r teulu?

Mae yna raddfeydd o ddicter – o fod ychydig yn flin i fod wedi gwylltio’n lân.

Beth sy’n eich gwneud chi’n flin? Beth sy’n eich gwylltio’n lân?

Pryd oedd y tro diwethaf i chi wylltio?  A beth oedd yr achos?  A beth wnaethoch chi?

Tybed ydych chi’n gwylltio’n hawdd?  Neu oes angen rhywbeth mawr i’ch cythruddo?

Does dim modd osgoi bod yn ddig.  Mae yna bethau y dylid bod yn ddig yn eu cylch: er enghraifft, sefyllfa anghyfiawn neu greulondeb mawr.  Gall dicter ein symbylu i unioni cam, neu i wneud yr hyn sy’n anghywir yn gywir.

Yn y Beibl, gwelwn fod Duw’n ddig am yr hyn sy’n anghyfiawn ac yn ddrwg.  Gwelwn Iesu’n ddig hefyd; a’r enghraifft fwyaf amlwg o hynny ydi pan yw’n anfon y cyfnewidwyr arian allan o’r deml, gan ddefnyddio chwip i wneud hynny!  Mae rhai o’r Salmau’n mynegi dicter hefyd, heb fygu’r teimladau o fod yn flin a gwylltio’n ofnadwy.

Wrth wylltio’n gandryll gallwn ddweud a gwneud pethau y byddwn yn eu difaru yn nes ymlaen.  Wrth wylltio, mae yna beryg o fod yn frwnt yn gorfforol neu ar lafar.  Dyma i chi ddwy adnod sy’n rhoi cyngor ar sut i ddelio â dicter.

‘Paid â digio; rho’r gorau i lid; paid â bod yn ddig, ni ddaw ond drwg o hynny’ (Salm 37:8).

Anogaeth i beidio â cholli tymer sydd yma.  Fedrwch chi feddwl am bum ffordd sy’n help i beidio â gwylltio?

‘Byddwch ddig, ond peidiwch â phechu; peidiwch â gadael i’r haul fachlud ar eich digofaint’ (Effesiaid 4:26).  Mae’r adnod hon yn sôn am fod yn ddig ond i beidio â cholli rheolaeth ac i beidio â dal dig tuag at berson.

Yn Salm 109, mae’r Salmydd yn ddealladwy flin am iddo gael ei drin mor wael, ac am fod celwyddau’n cael eu dweud amdano. Mae’n mynegi ei ddicter wrth Dduw; ac wrth iddo fwrw’i fol mae’n tawelu ac yn sylweddoli y bydd Duw’n delio â’r rhai sy’n gwneud ei fywyd yn anodd.

Mae Duw’n barod i wrando ar ein cwyn os oes rhywun wedi gwneud cam â ni.  Gall rhannu â Duw ein helpu i ddod i dermau â’r hyn a ddigwyddodd.

Yn Salm 44, mae’r Salmydd yn flin gyda Duw ac yn mynegi hynny’n ddi-flewyn ar dafod.  Mae’n iawn i ddweud wrth Dduw pan ydym yn flin ag Ef.  Mae Duw mor rasol.  Cawn arllwys ein calonnau o’i flaen, a bydd Duw’n ein helpu efo’r dicter sy’n corddi y tu mewn i ni.  Os nad ydym yn delio â’n dicter; os ceisiwn ei wthio i lawr a smalio nad yw’n bod, gall ein niweidio, ein chwerwi a gwneud i ni ffrwydro gyda dicter rhywbryd eto.

Wedi mynegi’i deimladau o ddicter, mae’n ymddangos fod y Salmydd yn teimlo’n well ac yn cael pethau i bersbectif eto.  Mae’n cofio mai Duw sy’n llywodraethu, ac y bydd ei Frenin a’i Dduw’n delio â’r cam a wnaethpwyd yn ei erbyn.  Mae’n Dduw cyfiawnder sy’n mynd i unioni pob cam.  ‘I mi y perthyn dial’ (Deuteronomium 32:35).  Ac yn Rhufeiniaid 12:17–19, mae Paul yn annog y credinwyr: ‘Peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb … Peidiwch â mynnu dial, gyfeillion annwyl, ond rhowch ei gyfle i’r digofaint dwyfol’.

Addasiad o Energize gan Saint y Gymuned

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: