Ambell Salm: Salm 139

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Salm 139: 1–16

Meddyliwch am eich ffrind neu ffrindiau gorau. Pam eu bod nhw’n ffrindiau gorau i chi? Beth sy’n gwneud ffrind da?  Beth mae ffrind gorau’n ei wneud?  Ceisiwch restru rhai o nodweddion ffrind da.

Un o’r pethau pwysicaf am ffrind da yw eu bod wastad yno i chi.  Pan fyddwch chi ar ben eich digon ac eisiau rhannu hynny, mae ffrind da yno i chi.  Pan ydych chi’n siomedig, yn drist, yn ofnus, yn bryderus, neu mewn trafferthion, mae yno i chi.

Yn Salm 139, mae’r Salmydd yn rhyfeddu a synnu wrth sôn am y Duw sydd wrth law iddo o hyd. Mae’r un Duw gyda ninnau o hyd.  Does yna’r un lle y medrwch fynd iddo nad yw Duw yno.  Y mae’n holl bresennol.  Mae’n malio amdanoch ac yn eich caru cymaint fel na all dynnu ei lygaid oddi arnoch.  Mor rhyfeddol yw sylweddoli eich bod yn golygu cymaint i Greawdwr y byd.  Nid damwain a hap yw eich bod yma ar y ddaear.  Fe gawsoch eich cynllunio a’ch creu gan Dduw; ac mae ganddo bwrpas a chynllun ar gyfer eich bywyd.  Mae’n eich adnabod ac yn eich caru ac yn gwybod popeth amdanoch.  Mae’n eich adnabod yn well nag yr ydych yn eich adnabod eich hun, ac yn well nag y mae neb arall yn eich adnabod.  Fedrwch chi ddim dianc o’i bresenoldeb; ac yr ydych mor werthfawr yn ei olwg. Mae’n gwylio drosoch; ac mae ganddo feddwl y byd ohonoch.  Tybed sut mae hyn oll yn gwneud i chi deimlo?   

Darllenwch Salm 139.  Gweddïwch y bydd yr Arglwydd yn siarad â chi trwy ei air.  Gweddïwch y bydd yn argraffu ar eich calon yr hyn y mae’n dymuno i chi ei gofio a’i gymhwyso ar gyfer eich bywyd.

Oes yna bethau nad ydych yn eu deall yn y Salm?

Pa bethau yn y Salm sy’n eich syfrdanu?

Oes yna bethau anodd, neu bethau nad ydych yn or-hoff ohonynt yn y Salm?

Pa bethau sy’n eich atgoffa o rannau eraill o’r Beibl?

Oes yna rywbeth yn eich profiad chi eich hun sy’n debyg i brofiad y Salmydd?

Wedi darllen y Salm, oes yna rywbeth yr ydych yn awyddus i’w wneud? 

Pa adnodau sy’n sefyll allan i chi?  Pa rai wnaeth argraff arnoch, a pham?

Gofynnwch i Dduw, trwy ei Ysbryd Glân, eich helpu i ddeall mor werthfawr, mor bwysig ac mor arbennig ydych yn ei olwg.  A diolchwch am hyn i gyd.

Rydych mor werthfawr fel bod Duw wedi trefnu ffordd i chi ddod i berthynas ag ef.  Mae wedi anfon Iesu Grist, ei unig fab yr oedd yn ei drysori, i farw drosoch.  Mae Iesu wedi cario eich pechodau yn ei gorff ei hun, a chymryd y gosb yn eich lle.  Mae cariad Duw tuag atoch mor fawr ac mor angerddol.  Mae ei gariad yn anfeidrol, heb ddechrau na diwedd iddo; mae’n dragwyddol, yn parhau am byth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: