Hen lamp

Ddechrau’r haf, mi honnais mewn  erthygl mai’r unig beth oedd gennyf yn y Coleg , ar wahân i ddillad a llyfrau a brwsh dannedd oedd radio. Ond doeddwn i ddim yn dweud y gwir. Rwyf newydd gofio am un peth arall a brynais yn weddol gynnar wedi i mi fynd i Fangor, sef lamp ddesg. Wn i ddim a oeddwn yn sylweddoli ar y pryd fod yr Anglepoise yn glasur o lamp ac yn dipyn o eicon yn ei maes.

Wedi’r holl flynyddoedd, mae’r lamp yma o hyd. Cafwyd cyfnodau pan na fu ar waith, ond erbyn hyn mae hi nôl ar y ddesg yn goleuo’r llyfrau a’r papurau a’r cyfrifiadur (a’r llwch, beryg). Nid bod hynny’n syndod mawr chwaith os gwir y sôn am Anglepoise a ganfuwyd mewn awyren o gyfnod yr Ail Ryfel Byd a godwyd o Loch Ness yn 1986. Er i’r awyren blymio i’r llyn ac aros dan y dŵr am dros ddeugain mlynedd, roedd y lamp yn gyfan ac yn dal i weithio.

Does dim dwywaith amdani: mae’r  Anglepoise ynfwy effeithiol na’r lamp hirgoes y bûm yn ei defnyddio cyn i mi osod bwlb newydd yn yr hen lamp.   Mae’n sicr yn haws gweld, ac felly’n haws darllen Y Beibl ar fy nesg yng ngolau’r Anglepoise. Ond mae angen mwy nag eicon o lamp i weld hwnnw’n glir. Un peth ydi gweld y geiriau; peth arall yw eu deall. Mae angen mwy na lamp, a mwy hefyd na gallu ymenyddol a dawn naturiol i wirioneddol ddeall yr hyn a welwn yn y Llyfr hwn.  Mae angen goleuni’r Ysbryd Glân. Gair Duw yw’r Beibl, ac er mwyn i ni ei ddeall yn iawn mae’n rhaid wrth gymorth Duw ei hun. Ac fe ddaw’r cymorth hwnnw trwy’r Ysbryd Glân, sy’n ein taflu ei oleuni ar y Gair i ni. Hebddo, aneglur fydd y Gair, a thywyll fydd ei neges.

Ond mor dueddol y medrwn fod o roi’r lamp ddwyfol heibio. Bu’r Anglepoise yn segur am flynyddoedd maith am nad oeddwn yn ei defnyddio. Mewn cywilydd y mae’n rhaid cyfaddef fy nhuedd yn rhy aml o lawer i ddibynnu ar fy nghrebwyll fy hunan i ddeall geiriau’r Beibl, heb bwyso ar Dduw a heb geisio ei oleuni Ef ar yr hyn a ddarllenwn. Mae’r Ysbryd Glân yr un mor alluog ag erioed i wneud ei waith. Nid yw treigl y canrifoedd wedi pylu ei awydd na lleihau ei allu i oleuo Gair Duw i ni.

Dim ond pwyso botwm oedd angen er mwyn i’r lamp oleuo. Nid felly y mae gyda’r Ysbryd Glân. Nid yw hwnnw’n gorwedd ar silff yn disgwyl i ni gydio ynddo a’i ddefnyddio. Ond y mae wrth law, i ni ei geisio; y mae yno i ni alw arno gan ymbil ar iddo ein helpu trwy daflu ei oleuni ar y Gair.

Os oes unrhyw beth, unrhyw bryd, yn aneglur neu’n annealladwy yn y golofn hon, y peth callaf i’w wneud fyddai gofyn i mi ei egluro gan mai fi a’i sgwennodd. Ac onid gofyn hefyd i Dduw, a roddodd i ni’r Beibl, i oleuo’r Gair hwnnw i ni yw’r peth doethaf y medr neb ohonom ei wneud?

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 27 Medi, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s