Gweddio dros yr Arlywydd

Fel y gŵyr fy nghyfeillion, y nhw ydi fy hoff wleidyddion: Arlywydd gorau’r Unol Daleithiau a Phrif Weinidog mwyaf effeithiol y Deyrnas Unedig. (Os na welsoch draw coeglyd y geiriau hynny na chlywed tinc sarcastig fy llais, arnoch chi mae’r bai!)

Mae’r naill yn yr ysbyty. Mae’n amlwg ei fod yn cael y gofal gorau posibl: roedd angen deg o feddygon ond i ddweud wrth y gohebwyr ei fod yn o lew. A gobeithio ei fod yn o lew, ac y bydd yn gwella. O ddeall unrhyw beth am Covid-19, fyddai neb ohonom yn dymuno i unrhyw un ddioddef ohono. Er bytheirio yn ei erbyn lawer gwaith, rwyf wirioneddol yn gobeithio y bydd Mr Trump yn gadael yr ysbyty’n fuan, ac yn wirioneddol obeithio hefyd y bydd wedyn yn gadael y Tŷ Gwyn mor fuan â phosibl.

A derbyn bod yr Arlywydd yn sâl ac nad ffugio’r cyfan y mae fel rhan o’i ymgyrch etholiadol, un nad oes ganddo amheuaeth o gwbl y bydd yn gwella ydi Mr Boris Johnson. ‘We’re hoping that they recover speedily. And I’ve no doubt he will. He’ll make a very strong recovery … I’m sure he’ll come through it very well.’ Mae’r ffaith iddo ef ei hun ddioddef o’r haint a gwella’n rhoi i’r Prif Weinidog sail dros obeithio y bydd yr Arlywydd yn gwella. Ac wrth gwrs, bod yn obeithiol y mae pawb mewn amgylchiadau o’r fath.  Mae’n debyg fod pawb ohonom wedi dweud rhywbeth tebyg yn wyneb afiechyd lawer tro.

Ond dyw pethau ddim mor rhwydd â hynny bob amser. Dyw pawb ddim yn ‘gwella yn gyflym’. Dyw pawb ddim yn ‘dod trwyddi’n dda iawn’. Fedrwn i ddim peidio â meddwl am bobl felly wrth wrando ar y Prif Weinidog. Wir i chi, nid ceisio bod yn feirniadol ohono ydw i heddiw; ond rywsut, roedd ei hyder bod Mr Trump yn ‘very resilient character’ yn merwino’r glust. Roedd fel petai’n awgrymu y byddai hynny’n ddigon i drechu’r afiechyd. Ymhlith y filiwn o bobl a fu farw o’r haint, mae’n siŵr fod yna filoedd lawer o ’resilient characters’.

Ac nid Covid-19 yn unig. Meddyliwn am yr holl bobl sy’n brwydro yn erbyn afiechyd creulon: afiechydon sy’n eu gwanio ac yn difetha eu bywydau. Yng nghanol yr holl boeni am yr haint, mae llawer yn ein plith sy’n mynd trwy’r drin. Gobeithio eu bod yn cael y gofal a’r sylw gorau posibl er gwaethaf yr holl newid a fu i drefniadau’r ysbytai ers bron i saith mis.  Gweddïwn dros bawb sy’n wael yn ein plith ar hyn o bryd.  Gweddïwn dros bawb sy’n aros am driniaeth a ohiriwyd oherwydd yr argyfwng. Gweddïwn dros deuluoedd sy’n methu ag ymweld â’u hanwyliaid mewn ysbyty a chartref preswyl. Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar anwyliaid.  Gweddïwn dros bawb a gollodd deulu a ffrindiau y misoedd diwethaf hyn.  A thros bawb sy’n ofni neu’n wynebu’r gwaethaf, gweddïwn  y bydd gobaith Efengyl Iesu Grist am y fuddugoliaeth dros y gelyn angau yn gysur ac yn obaith sicr iddynt.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 04 Hydref, 2020